Welkom op de website Sociaal Domein

Home > Sociaal Domein > Welkom op de website Sociaal Domein

Welkom op de website Sociaal Domein

Sociaal domein


Centrale toegang

U kunt bij ons terecht met alle vragen over zorg (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet) en jeugd. De gemeente heeft een team professionals in huis met de juiste kennis. Zij werken samen met medewerkers van het Algemeen Maatschappelijk Werk van De Kern en de GGD Jeugd. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw situatie. Samen met u zoeken zij naar geschikte oplossingen.

Werkwijze

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Hebt u een specifieke vraag over Wmo, Werk en inkomen of Jeugd? Dan kunt u ook het online contactformulier ​gebruiken.

Wij registreren uw gegevens en aard van de vraag. Een consulent belt u binnen een paar dagen terug. De consulent spreekt de (aan)vraag of melding met u door. Ook maakt hij of zij en maakt afspraken met u over het vervolg.

Naar het contactformulier

Clientondersteuning

Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente kan iedereen zich bij laten staan door een derde. Dit kan een partner, familielid of vrijwilliger zijn. Maar ook een onafhankelijke, beroepsmatige cliëntondersteuner. Heeft u bijvoorbeeld moeite om voor uzelf op te komen? Dan hebt u misschien baat bij een cliëntondersteuner. De gemeente Zwartewaterland heeft voor cliëntondersteuning afspraken gemaakt met MEE IJssel-Oevers

Sociale kaart

Op de sociale kaart staan de gegevens van organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheid, ondersteuning, onderwijs, welzijn en zorg. Alles in één overzicht. Mist u gegevens? Geef het door via sociaaldomein@zwartewaterland.nl.

Bekijk de sociale kaart