Welkom op de website Sociaal Domein

Home > Sociaal Domein > Welkom op de website Sociaal Domein

Welkom op de website Sociaal Domein

Sociaal domein


Centrale toegang

Inwoners van de gemeente Zwartewaterland kunnen bij de gemeente terecht voor alle vragen en aanvragen over zorg (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet) en jeugd. De gemeente heeft een team professionals in huis met de juiste expertise. Samen met de medewerkers van het Algemeen Maatschappelijk Werk van De Kern en de GGD Jeugd, vormen zij één ‘centrale toegang’. Professionals met verschillende expertises werken samen, zodat er een volledig beeld ontstaat van uw situatie. Samen met u zoeken zij naar passende oplossingen.

Werkwijze

U kunt telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per mail contact met ons opnemen. Heeft u een specifieke vraag over Wmo, Werk en inkomen of Jeugd? Dan kunt u ook het digitale contactformulier ​gebruiken.

Uw vraag wordt geregistreerd (naw-gegevens en aard van de vraag). Afhankelijk van het type vraag, belt een consulent u binnen enkele dagen terug. De consulent spreekt de (aan)vraag of melding met u door en maakt afspraken met u over het vervolg.

Naar het contactformulier

Clientondersteuning

Tijdens een gesprek met een consulent van de gemeente kan iedereen zich bij laten staan door een derde, zoals een partner, familielid of vrijwilliger. Dit kan ook een onafhankelijke, beroepsmatige cliëntondersteuner zijn. Heeft u bijvoorbeeld moeite om voor uzelf op te komen, dan kunt u baat hebben bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. De gemeente Zwartewaterland heeft voor cliëntondersteuning afspraken gemaakt met MEE IJssel-Oevers

Nieuws en agenda

Wilt u meer weten over het laatste nieuws en de activiteiten van het Sociaal Domein? Kijk dan op de nieuwspagina

Sociale kaart

Op de sociale kaart staan de namen en adressen van organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van gezondheid, ondersteuning, onderwijs, welzijn en zorg. Alles in één overzicht. Mist u gegevens? Geef het door via sociaaldomein@zwartewaterland.nl.

Bekijk de sociale kaart