Wat is het?

Om individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en respijtzorg te ontvangen is een indicatie nodig. Meld u aan om te bekijken of u deze indicatie krijgt.

Naar het contactformulier

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is praktische hulp en begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het gaat hierbij om één op één begeleiding. Het is voor inwoners die moeite hebben om zelfstandig te leven. Voor deze inwoners is welzijnswerk ook geen oplossing.

Een begeleider kan u bijvoorbeeld helpen bij het:

  • maken van een dag- of weekplanning
  • aanmelden bij onderwijs-, werk- of vrijetijdsinstanties
  • uitvoeren van dagelijkse taken
  • doen van de (financiële) administratie
  • oefenen van vaardigheden die tijdens een behandeling geleerd zijn

Persoonlijke verzorging gekoppeld aan begeleiding valt ook onder de Wmo.

Dagbesteding

Dagbesteding, dit noemen we ook wel begeleiding in groepsverband. Deelnemers doen in groepsverband activiteiten op een bepaalde locatie. Het gaat om een zinvolle daginvulling. Dagbesteding is voor inwoners met een beperking of voor ouderen, die niet zelfstandig hun dag kunnen invullen. Deze inwoners kunnen niet terecht bij reguliere welzijnsactiviteiten.

Respijtzorg

Respijtzorg is er om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De cliënt logeert maximaal drie dagen per week in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Cliënten komen hiervoor alleen in aanmerking als er permanent toezicht nodig is. Het doel van kortdurend verblijf is om de persoon die de cliënt normaal thuis verzorgt, te ontlasten.


Kortdurend verblijf is 1, 2 of 3 dagen per week. Dit hangt af van wat nodig is in de situatie van de cliënt. Er geldt een maximum van drie dagen per week. Een verblijf van langer dan drie dagen noemen we een opname. Voor een opname is een indicatie Wlz nodig.


De cliënt kan de dagen van kortdurend verblijf over een periode van maximaal 3 maanden opsparen. Zodat deze dagen in een keer gebruikt kunnen worden. De cliënt en zijn omgeving zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de instelling voor kortdurend verblijf.

Heeft u gevonden wat u zocht?