Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten, aanwijzing gemeentelijke monumenten, subsidie voor onderhoud en restauratie.

Monumenten herinneren ons aan het leven, wonen en werken van eerdere generaties. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van onze woonplaats en ze spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. Bij monumenten denken mensen vaak aan bijzondere gebouwen. Maar ook bruggen, sluizen en begraafplaatsen kunnen een beschermd monument zijn. In Zwartewaterland is er een verschil tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Ook kunnen gebieden als een stadskern, dorp of buurtschap als ‘Beschermd Stadsgezicht’ op de monumentenlijst komen.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het gebouw voor Nederland. De gemeente Zwartewaterland telt 96 rijksmonumenten(externe link).

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten hebben een cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde voor de gemeente. De bescherming van gemeentelijke monumenten staat in de gemeentelijke monumentenverordening. Voor gemeentelijke monumenten geldt de leeftijdsgrens van vijftig jaar niet. De gemeente Zwartewaterland heeft op dit moment 44 gemeentelijke monumenten. Wij zijn bezig met de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.

Beschermde stadsgezichten

Net als gebouwen kunnen ook gebieden als een stadskern, dorp of buurtschap op de monumentenlijst komen. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzonder en waardevol. Dit komt door hun ontwikkelingsgeschiedenis, die terug te vinden is in de stedenbouwkundige opzet, de bebouwing, de wegenstructuur en het groen. Bij ontwikkelingen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht moet rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde. In de gemeente Zwartewaterland is de binnenstad van Hasselt(externe link) sinds 12 mei 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Informatie over monumenten

Meer informatie over monumenten kunt u vinden op de website www.monumenten.nl(externe link). Deze website geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. 

Procedures en mogelijkheden

Ook vindt u hieronder informatie over regelgeving, financiële mogelijkheden en onderhoud van monumenten: 

Hebt u gevonden wat u zocht?