Wat is het?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen binnen het sociaal domein. Daaronder vallen de Jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de participatiewet.

De adviesraad adviseert door de ogen van de inwoners van Zwartewaterland. 

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat uit maximaal elf actieve en betrokken vrijwilligers, afkomstig uit alle lagen van de bevolking van Zwartewaterland. Deze inwoners zijn voor een periode van vier jaar benoemd door het college. De adviesraad, die iedere maand samen komt in het Oude Stadhuis te Hasselt, bestaat uit:

  • Evert van Dijk, Genemuiden (gehandicaptenzorg/jeugd)
  • Feije Rollema, Genemuiden (vervoer)
  • Anita van Steeg, Genemuiden  (jeugdzorg)
  • Gerrie Visscher, Genemuiden (ouderklankbordgroep/jeugd)
  • Hans Maat, Hasselt (participatiewet/diaconaal platform)
  • Steef van Dijk, Hasselt (participatiewet)
  • Willy Tempelman, Hasselt (mantelzorg/WMO)
  • Ferdinand Broekroelofs, Hasselt (participatiewet)
  • Fokko Douma (secretariaat)

Contact met de adviesraad

Heeft u een onderwerp dat u graag aan de orde wilt stellen binnen de adviesraad? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat.asd@outlook.com.

Heeft u gevonden wat u zocht?