Wat is het?

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad bestaat uit acht actieve en betrokken vrijwilligers en adviseert de burgermeester en wethouders van Zwartewaterland (B&W) bij veranderingen en knelpunten binnen het sociaal domein. De adviesraad is een klankbord voor B&W en betrokken ambtenaren vanuit inwonersperspectief en adviseert gevraagd en ongevraagd over beleidsvoornemens en de uitwerking daarvan in de praktijk. 

De adviezen

Adviezen gaan over gemeentelijke voorzieningen zoals de sociale voorzieningen, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, jeugdhulp, onderwijs, schuldhulpverlening. Het kader voor deze adviezen zijn de drie wetten: Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Vergaderingen

De adviesraad vergadert elke maand (met uitzondering van juli en augustus). Het eerste deel van de vergadering is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig voor de uitwisseling van ontwikkelingen en vragen. 

Openbaar

Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u graag een vergadering wilt bijwonen kunt u dit melden bij het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Geen discriminatie

De adviesraad streeft naar gelijke kansen binnen gemeente Zwartewaterland voor iedereen, alle leeftijden, gezindheid en etniciteit.

De leden

De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De huidige leden zijn:

Ammar Dagman (participatie/inburgering)
Evert van Dijk, Genemuiden (voorzitter)
Fokko Douma, Hasselt (secretaris en penningmeester)
Henk Hogeboom, Hasselt (participatiewet/inkoop)
Hans Maat, Hasselt (participatiewet/diaconaal platform)
Feije Rollema, Genemuiden (WMO, Ouderen en vervoer)
Willy Tempelman, Hasselt (mantelzorg/WMO)
Tryntsje Wallinga (Jeugd/GGZ)
Barend Vinke (WMO)
Gert van Lente (Jeugd/GGZ)

Contactgegevens 
Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt 14 038 
AdviesraadZwartewaterland@gmail.com

Heeft u gevonden wat u zocht?