Toegankelijkheid

De gemeente Zwartewaterland wil dat iedereen deze website goed kan gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door iedereen goed te gebruiken. De gemeente Zwartewaterland besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze gemakkelijk kan vinden en gebruiken. Hiervoor volgen we de richtlijnen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Maatregelen om deze toegankelijkheid te bevorderen

  • Training/opleiding: Onze webredacteuren worden regelmatig getraind in het toepassen van de toegankelijkheidseisen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle nieuwe inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek en tussentijds controles uit op onze website.
  • Toetsen: Wij laten onze website toetsen op toegankelijkheid door een onafhankelijke organisatie. De laatste keer was april 2020. Op basis van deze toets passen we de website aan.

Bekijk onderstaand de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek. Op basis van deze resultaten hebben wij een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. In de toegankelijkheidsverklaring staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. We geven hier ook aan wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen. Onze website heeft momenteel de nalevingsstatus ‘voldoet gedeeltelijk’.

Resultaten toegankelijkheidsonderzoek april 2020

Toelichting pdf-bestanden

De pdf-bestanden zijn niet gecontroleerd op toegankelijkheid. We zijn bezig om oude pdf’s te vervangen door toegankelijke bestanden of webpagina’s.

De gemeente Zwartewaterland biedt de mogelijkheid om pdf-bestanden op verzoek toegankelijk te maken. Stuur hiervoor een e-mail aan info@zwartewaterland.nl.

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@zwartewaterland.nl of bel naar 14 038. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.
 

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Heeft u gevonden wat u zocht?