Wat is het?

Ieder jaar betaalt u als ondernemer belastingen aan de gemeente. Rond de laatste week van januari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. U krijgt een aanslag voor Onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing.

Kunt u niet op tijd betalen?

Kan uw bedrijf door de coronamaatregelen de gemeentelijke belasting niet op tijd betalen? Dan kunt een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar invordering@zwartewaterland.nl(externe link) of bellen naar 14 038(externe link). Vraag dan naar het team Invordering.

Hoe werkt het?

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Bent u eigenaar van een woning? Of hebt u een bedrijfsgebouw of stuk grond in bezit of in gebruik? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Lees meer over OZB.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. Lees meer over rioolheffing.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Als blijkt dat de aanslag niet klopt, wordt dit voor u aangepast. Neem contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 038. Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk of digitaal (met DigiD), binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Wilt u uitstel van betaling? Vraag dit dan apart schriftelijk aan.

Wat kost het?

De geldende tarieven kunt u hier raadplegen:

Aanvullende informatie

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare voorzieningen en veiligheid.
  • Rioolheffing: De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?