Gemeentebelastingen voor ondernemers

Wat is het?

Ieder jaar betaalt u als ondernemer belastingen aan de gemeente. Rond de laatste week van januari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. U krijgt een aanslag voor Onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing.

Wat moet ik doen?

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Bent u eigenaar van een woning? Of hebt u een bedrijfsgebouw of stuk grond in bezit of in gebruik? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Lees meer over OZB.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. Lees meer over rioolheffing.

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het direct aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Uitstel van betaling?

Wilt u uitstel van betaling? Vraag dit dan apart schriftelijk aan.

Wat kost het?

Bekijk de geldende tarieven via onderstaande links:

Kunt u niet op tijd betalen?

Kan uw bedrijf (door de coronamaatregelen) de gemeentelijke belasting niet op tijd betalen? Dan kunt een betalingsregeling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar invordering@zwartewaterland.nl of bellen naar 14 038. Vraag dan naar het team Invordering.