Wat is het?

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Als blijkt dat de aanslag niet klopt, wordt dit voor u aangepast. Neem contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 038. 

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk of digitaal (met DigiD), binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Wilt u uitstel van betaling? Vraag dit dan apart schriftelijk aan.

U kunt bezwaar indienen met het formulier Bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen (DigiD).

Digitaal bezwaar maken

Het is ook mogelijk om het bezwaar schriftelijk in te dienen. In uw brief moet het volgende staan:

  • het aanslagbiljetnummer
  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum wanneer u het bezwaarschrift schrijft/indient
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:

De heffingsambtenaar van de gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Reactie op uw bezwaar

De gemeente reageert in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dient u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar is in? Dan handelt de gemeente uw bezwaar binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn af. 

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Later betalen bij bezwaar?

Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Blijkt na behandeling van het bezwaarschrift dat uw bezwaar gegrond is? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Bedrijven die 'gratis' bezwaar voor u maken

'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!' Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? Als een bezwaarschrift gegrond is, kan de gemeente wettelijk verplicht zijn een onkostenvergoeding uit te betalen. 

Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, dan geeft u dit bedrijf toestemming om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat deze bedrijven ervan kunnen bestaan. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Zie ook de oproep van Vereniging Eigen Huis

Heeft u gevonden wat u zocht?