Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk of digitaal (met DigiD). Doe dat binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Wilt u uitstel van betaling? Vraag dit dan apart schriftelijk aan.

Hoe werkt het?

U kunt online bezwaar indienen met onderstaand formulier.

DigiDBezwaar maken

Wilt u uw bezwaar per post sturen? Dat kan naar:

De heffingsambtenaar van de gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Stuur bij uw bezwaar de volgende informatie mee:

  • het aanslagbiljetnummer
  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum wanneer u het bezwaarschrift schrijft/indient
  • uw handtekening

Let op! Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. Blijkt na behandeling van het bezwaarschrift dat uw bezwaar gegrond is? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente reageert in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dient u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar is in? Dan handelt de gemeente uw bezwaar binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn af.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Bedrijven die 'gratis' bezwaar voor u maken

'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!' Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? Als een bezwaarschrift gegrond is, kan de gemeente wettelijk verplicht zijn een onkostenvergoeding uit te betalen.

Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, dan geeft u dit bedrijf toestemming om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat deze bedrijven ervan kunnen bestaan. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.