De gemeente, maatschappelijke organisaties én inwoners zetten zich in voor een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Dit betekent dat iedereen zich naar omstandigheden goed voelt. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. En dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet.

Preventieakkoord

60 maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben het zogenaamde Preventieakkoord ondertekend. Uit dit akkoord zijn initiatieven ontstaan, die bijdragen aan een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland.

Dit zijn de zes thema’s waar wij samen aan werken: 

  • Elkaar ontmoeten.
  • Iedereen doet mee
  • Inwoners voelen zich gezond en vitaal
  • Inwoners hebben en ervaren een veilige omgeving
  • Inwoners zijn zelfredzaam.
  • Inwoners hebben een kansrijke ontwikkeling

Resultaten verwacht in 2028

In 2028 worden de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar, zo is de bedoeling. 88% van onze inwoners ervaart de gezondheid dan als zeer goed. In 2020 was dat nog 83%. 71% voelt zich dan gelukkig, tegenover 65% drie jaar geleden. En het aantal inwoners dat kan rondkomen van het inkomen stijgt 89% naar 92%. Alle ambities en thema’s staan omschreven in de Preventienota.

Meld uw idee!

Heeft u zelf een goed idee om Positieve Gezondheid in de gemeente te stimuleren? Laat het ons weten! Samen kunnen we kijken of en hoe uw plan werkelijkheid kan worden.

Meld uw idee!

Meer informatie

Meer over informatie hierover leest u in de Preventienota en de doelenboom Gezonde Basis hieronder.

OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Dit maakt ook de kans kleiner dat zij middelen gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen samen aan zo’n leefomgeving: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. Dit zijn de vier domeinen van OKO.

Meer informatie