Klimaat

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Steeds vaker is het heel heet of heel droog. Ook de regenbuien zijn heviger dan voorheen. Dat brengt risico’s met zich mee. Voor mensen, dieren en de leefomgeving. Daarom moeten we onszelf voorbereiden en onze omgeving aanpassen. Dit noemen we klimaatadaptatie. In dit onderdeel leest u wat we als gemeente en u als inwoner kunnen doen.