Klimaatadaptatie betekent 'onszelf en onze leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat'. Dit is nodig, omdat de verandering van het klimaat zorgt voor allerlei problemen. Om in de toekomst erger te voorkomen, moeten we snel maatregelen nemen. Als gemeente, maar ook als inwoners.

Door klimaatverandering worden de winters natter en de zomers droger. De gemiddelde temperatuur wordt steeds hoger en de zeespiegel stijgt. Zware regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde plekken houden warmte vast en hittegolven zorgen voor het uitdrogen van tuinen, groen in de stad, de natuur en de landbouw.

Het wordt daarom steeds belangrijker om de ruimtelijke inrichting aan te passen aan de steeds grotere weersveranderingen. Dat geldt voor heel Nederland en dus ook voor de gemeente Zwartewaterland.

Wat kunnen we doen?

Een belangrijke stap in klimaatadaptatie is de omgeving zó inrichten dat we voorbereid zijn op de veranderingen. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat schade en risico's door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zoveel mogelijk beperkt blijven. Dat is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie(externe link) van het Rijk. Het plan houdt in dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn én opgewassen moet zijn tegen teveel  water (wateroverlast en overstroming) of juist te weinig water (hitte en droogte).

Hoe ziet dat eruit?

Klimaatadaptatie vraagt om een andere inrichting van de stad en het platteland. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte om water op te vangen, meer groene gebieden om water in de grond te laten zakken en de aanleg van meer groen voor verkoeling. 

Als inwoner kunt u zelf ook veel doen. Bijvoorbeeld door het realiseren van:

  • Begroeide gevels
  • Groene daken
  • Planten of gras in de tuin, in plaats van bestrating
  • Bomen planten voor meer verkoeling
  • Regenton plaatsen

Planten gaan hittestress tegen en zorgen ervoor dat er veel meer verschillende dieren, zoals insecten kunnen leven. Ook neemt groen beter regenwater op dan stenen. Zo ontstaat er minder snel wateroverlast. 

Ontdekken wat u nog meer kunt doen? Check dan eens: Wat kunt u zelf doen?