Inkopen en aanbesteden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid maken we het inkoopproces helder en open. We schetsen de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen de gemeente haar inkopen en aanbesteden doet. Bekijk hier het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Algemene inkoopvoorwaarden

Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente Zwartewaterland? Dan is het goed te weten dat de gemeente algemene inkoopvoorwaarden gebruikt. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente Zwartewaterland gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden. Download de voorwaarden hier onder: 

Actuele aanbestedingen

De aanbestedingen van de gemeente Zwartewaterland staan op TenderNed.

Aanbesteden met groslijsten

Voor het onderhands inkopen en aanbesteden van werken gaan we vanaf 1 maart 2023 werken met een groslijstmethodiek. Dit geldt zowel voor voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Door groslijsten te gebruiken kunnen wij op basis van objectieve criteria ondernemingen uitnodigen voor enkel- en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Op de groslijst staan per werkveld geïnteresseerde en geschikte ondernemingen, die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen. Als gemeente kunnen wij uit deze ondernemingen kiezen. Ondernemingen op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding uitgenodigd worden.

Deze groslijstmethodiek geldt alleen voor de onderhandse aanbesteding van 10 gedefinieerde werkvelden waarvoor met regelmaat offertes worden aangevraagd. Meer informatie over dit beleid leest u in onderstaand document.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw aanbestedingsprocedure afhandelen? Dan mailt u uw klacht naar ons klachtenmeldpunt aanbestedingen: inkoop@ssc-ons.nl. SSC Ons neemt de klachten voor ons in behandeling.

Bij uw klacht geeft u de volgende informatie:

  • Waar u het niet mee eens bent.
  • Motivatie of uitleg waarom u het niet eens bent.
  • Hoe u wilt dat wij uw klacht oplossen.

U vindt onze klachtenregeling op de website van SSC Ons.