De gemeente Zwartewaterland spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkopen en aanbesteden binnen de gemeente plaatsvindt.