De gemeente Zwartewaterland spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkopen en aanbesteden binnen de gemeente plaatsvindt. 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt, door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkopen en aanbesteden binnen de gemeente plaatsvindt. Download het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het inkoop- en aanbestedingsprotocol

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor leveringen van zaken en/of diensten zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Zwartewaterland van toepassing. Download de voorwaarden hierionder: 

Actuele aanbestedingen

Benieuwd naar de actuele aanbestedingen? Kijk dan op TenderNed, waarop de gemeente Zwartewaterland haar aanbestedingen publiceert.

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Zwartewaterland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het Klachtenmeldpunt aanbestedingen. Geef gemotiveerd en onderbouwd aan met welke punten/onderdelen van de aanbesteding u het niet eens bent. De werkwijze hiervoor is omschreven in de klachtenregeling bij aanbestedingen (pdf). U kunt uw klacht online indienen via het het formulier Aanbestedingsklachten

Aanbestedingsklacht indienen

Heeft u gevonden wat u zocht?