Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland, onder meer voor de Tweede Kamer, gemeenteraad, provinciale staten en het waterschapsbestuur. Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven kunnen alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de eerstvolgende verkiezingen. Kiesgerechtigden kunnen dan naar de stembus voor de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland. Deze verkiezingen vinden sinds 2015 tegelijkertijd plaats.

Provinciale Staten(externe link) 

Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (externe link)

Het Waterschap zorgt onder andere voor de kwaliteit van het (drink)water, sterke dijken en het onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren.

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. De vorige waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019.

Verkiezingsborden

Op 3 plaatsen in Zwartewaterland worden verkiezingsborden geplaatst. Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, kunnen tot dinsdag 7 februari 2023 17.00 uur hun poster mailen naar albert@prestige.nl.

De poster moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Afmetingen van de poster: 500 x 750 mm.
  • Poster is drukklaar in PDF met snijtekens en 3 mm afloop.

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe groeperingen, blanco lijsten en geregistreerde politieke partijen die nu geen zetel hebben in Provinciale Staten of Waterschap moeten bij de kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen overleggen. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen. De kiezer die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring laten controleren in zijn/haar woongemeente. Dat kan van maandag 16 januari t/m maandag 30 januari 2023.

In Zwartewaterland kan dat bij team Burgerzaken. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. U bent welkom op:

  • maandag van 09.00 tot 19:00 uur
  • dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

U neemt de ondersteuningsverklaring (model H4) en een geldig identiteitsbewijs mee. De verklaring tekent u aan de balie. U zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.
 

Stembureaus in Zwartewaterland

U kunt in Zwartewaterland op veertien stembureaus uw stem uitbrengen. Er is altijd wel een stembureau in uw buurt. U mag met uw stempas op elk stembureau in Zwartewaterland uw stem uitbrengen.

De verkiezingen van 2023 zijn niet - zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 - verdeeld over 3 dagen. Woensdag 15 maart zijn de stembureaus geopend voor de kiezers. De stembureaus zijn geopend van 7.30-21.00 uur. 

Stembureaus in Zwartewaterland

U kunt de locaties dan ook opzoeken via Waar is mijn stemlokaal(externe link)

Stemmen op de verkiezingsdag

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u stemmen! Voor het Waterschap mag u ook stemmen als u (nog) niet Nederlander bent.

Belangrijk: Bent u pas ná 30-01-2023 in Zwartewaterland komen wonen? Dan bent u kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente.

In tegenstelling tot de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (van 2022) zijn de stembureaus alleen op woensdag 15 maart 2023 geopend.

Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. De stempas ontvangt u de laatste week van februari per post. Neem deze mee, samen met je identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID kaart) dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn op de verkiezingsdag.

Als u op 15 maart niet zelf kunt stemmen kunt u iemand anders uit Zwartewaterland vragen dat voor u te doen. Dat noemen we een volmacht. U kunt ook uw stem in een andere gemeente in Overijssel uitbrengen of in een andere gemeente binnen het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarvoor is een kiezerspas nodig. Informatie over het aanvragen daarvan volgt medio december.

Aanvraagformulieren

Vervangende stempas

Belangrijk: Bent u pas ná 30-01-2023 in Zwartewaterland komen wonen? Dan bent u kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. U krijgt dan geen stempas van Zwartewaterland en kunt u bij ons ook geen vervangende stempas aanvragen!

Als u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent geraakt, kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan digitaal of schriftelijk. Meer informatie en een link naar de aanvraag volgen.

Volmacht

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u een andere  kiezer  machtigen. Voor Provinciale Staten kunt u een andere kiezer uit Overijssel machtigen. Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een kiezer machtigen die ook mag stemmen voor Drents Overijsselse Delta.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Elke kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen
  • Een volmachtstem wordt altijd gelijk met de eigen stem uitgebracht. U kunt dus niet 's morgens eerst zelf stemmen en 's middags de volmachtstem uitbrengen.

Een volmacht regelt u het eenvoudigst door de achterzijde van de stempas in te vullen en beide (volmachtgever én gevolmachtigde) te tekenen. Dat kan dan alleen tussen Zwartewaterlandse kiezers! De gevolmachtigde moet dan een kopie van een ID-bewijs van de volmachtgever meenemen. Dat mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Eventueel mag die kopie ook (goed leesbaar) op een smartphone of tablet staan. Als de persoonsgegevens en handtekening maar goed te controleren zijn. Deze onderhandse volmacht kunnen kiezers onderling nog op de verkiezingsdag regelen.

Wilt u een kiezer buiten de gemeente Zwartewaterland machtigen? Dan moet u een volmachtbewijs aanvragen. Dat kunt u uiterlijk vrijdag 11 maart 2023 digitaal doen. Een mondelinge aanvraag kunt u uiterlijk dinsdag 14 maart tot 12.00 uur - doen bij het loket burgerzaken. U neemt een geldig ID-bewijs mee en de gegevens van uw gevolmachtigde. Dan wordt er voor u een volmachtbewijs gemaakt dat u nog zelf moet overhandigen aan de gevolmachtigde.

Meer informatie en een link naar de aanvraag volgen.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente in Overijssel (voor Provinciale Staten) of het gebied van Drents Overijssel Delta (voor Waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u uw stempas laten omzetten naar een kiezerspas. Via de postcodezoeker(externe link) kunt u controleren of uw gemachtigde ook in het waterschapsgebied van Drents Overijsselse Delta woont.

U kunt een kiezerspas uiterlijk vrijdag 11 maart 2023 digitaal aanvragen. Een mondelinge aanvraag kunt u uiterlijk dinsdag 14 maart tot 12.00 uur - doen bij het loket burgerzaken. U neem een geldig ID-bewijs mee en uw stempas. Dan wordt er voor u een kiezerspas gemaakt.

Meer informatie en een link naar de aanvraag volgen.

Informatie verkiezingen en contact

Team burgerzaken kan u informatie geven over verkiezingen. 

U kunt team burgerzaken bellen op het telefoonnummer 14 038 of u kunt een e-mail sturen aan burgerzaken@zwartewaterland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?