Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland, onder meer voor de Tweede Kamer, gemeenteraad, provinciale staten en het waterschapsbestuur. Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven kunnen alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 konden kiesgerechtigden in Zwartewaterland naar de stembus voor de leden van Provinciale Staten van Overijssel en de leden van het bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. De stemmen worden op 16 maart 2023 geteld. Zodra de uitslagen bekend zijn kunt u die op deze pagina bekijken.

Tellen van de stemmen

Informatie over de openbare zitting voor het tellen van de stemmen en uitslagen van eerdere verkiezingen.

Gemeentelijk stembureau (centraal tellen)

Het gemeentelijk stembureau heeft zitting op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur in Sporthal Anna van der Breggen, Prinsenstraat 24 in Hasselt. Gedurende de zitting worden de stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 15 maart 2023 geteld.
De uitslag hiervan wordt op donderdag 16 maart 2023 bekend gemaakt.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent van harte welkom.
Meer informatie over het tellen vindt u op 

Kiesraad.nl(externe link)

Melden van fout(en) in processen verbaal Provincie en Waterschap

Nadat de Overijsselse gemeenten hun processen-verbaal voor de Provinciale Statenverkiezing hebben gepubliceerd op hun website, kunnen kiezers een melding maken van een fout bij het centraal stembureau in Zwolle. Het moet wel een concrete melding zijn. Dus lees goed de instructies in het meldingsformulier. Uw melding moet uiterlijk dinsdag 21 maart om 17.00 uur zijn ontvangen bij verkiezingen@zwolle.nl. Meldingen die daarna binnen komen worden niet meer in behandeling genomen. Het meldingenformulier vindt u op de pagina 'Centraal Stembureau' van de gemeente Zwolle

Centraal Stembureau gemeente Zwolle(externe link)

Let op: een melding over een fout in een proces-verbaal van de Waterschapsverkiezing moet u indienen bij het centraal stembureau van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Meer informatie en het meldingenformulier vindt u op de pagina van het Waterschap

Centraal Stembureau WDOD(externe link)

Uitslagen verkiezingen 15 maart 2023

Uitslagen eerdere verkiezingen

Uitslagen verkiezingen Provincie en Waterschap 2019

Uitslagen Verkiezingen Provinciale Staten Overijssel 2019(externe link)

Uitslagen Verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019(externe link)

Meer verkiezingsuitslagen

Uitslagen van verkiezingen vindt u ook op www.verkiezingsuitslagen.nl(externe link)
Daar vindt u  ook de uitslagen van verkiezingen van andere overheidsorganen. 

Informatie verkiezingen en contact

Team burgerzaken kan u informatie geven over verkiezingen. 

U kunt team burgerzaken bellen op het telefoonnummer 14 038 of u kunt een e-mail sturen aan burgerzaken@zwartewaterland.nl.

Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over de verkiezingen? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met team burgerzaken via 14 038 of stuur een e-mail aan burgerzaken@zwartewaterland.nl.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER VERKIEZINGEN

Provinciale Staten(externe link) 

Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren zij de Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met het college van B&W. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (externe link)

Het Waterschap zorgt onder andere voor de kwaliteit van het (drink)water, sterke dijken en het onderhoud van sloten, kanalen en overige wateren.

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. De vorige waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019.

Heeft u gevonden wat u zocht?