De gemeente Zwartewaterland werkt hard aan haar organisatie, waarbij de klant centraal staat. De gemeente werkt procesmatig. Beleid wordt geïntegreerd ontwikkeld en uitgevoerd. De cultuur van de organisatie is resultaatgericht.

Vijf eenheden

De opbouw van de organisatie bestaat uit vijf eenheden met een duidelijke focus op de klant.

  • Externe Dienstverlening: bedient klanten aan de balie
  • Beheer: bedient klanten 'in de maatschappij'
  • Interne Dienstverlening: bedient interne klanten in de organisatie
  • Sociaal Domein: bedient klanten op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugd
  • Strategie & Control: bedient bestuur en directie

Niet hiërarchisch

Onder het niveau van de eenheidsmanager is er geen hiërarchische laag. Gemeente Zwartewaterland is een platte, niet hiërarchische organisatie.

Eenheidsmanager

De eenheidsmanager geeft situationeel leiding aan de taakvolwassen medewerkers. De taakvolwassen medewerkers worden beoordeeld op de resultaten.
Dit komt ook tot uitdrukking in de cultuur van de organisatie.

Organisatiecompetenties gemeente Zwartewaterland

  • Kwaliteitsgerichtheid
  • Tactvolle communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Reflectie

Organisatieschema

Organogram gemeente Zwartewaterland per 1 juli 2022
Organogram gemeente Zwartewaterland per 1 juli 2022

Heeft u gevonden wat u zocht?