Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. We bekijken het besluit dan opnieuw. U kunt ons ook eerst bellen. Misschien lossen we het samen op.

Wilt u eerst bellen? Dat kan op 14 038. We bespreken dan samen het probleem. Op die manier hoeft u misschien niet de bezwaarprocedure te doorlopen.

Wilt u direct bezwaar maken? Dan dient u een bezwaarschrift in. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente bekijkt het besluit dan opnieuw. Een bezwaarschrift indienen is gratis.

Stap 1: Bezwaarschrift insturen

Wanneer wij iets beslissen, dan sturen we de betrokkenen daarover een brief. Soms zetten we ons besluit ook op www.overheid.nl. In de brief en op www.overheid.nl leest u of en hoe u bezwaar kunt maken.

In de wet staat dat uw bezwaarschrift aan deze eisen moet voldoen:

 • U dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit in.
 • In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval:
  • De datum waarop u uw bezwaar opstuurt of inlevert. 
  • Uw naam.
  • Uw adres.
  • Met welk besluit u het niet eens bent en waarom.
  • Bij bezwaar per post: uw handtekening.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

 1. Online via onderstaand formulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

  Bezwaar maken
   
 2. Per post naar:
  College van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland
  t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt

U kunt uw bezwaar niet mondeling of per mail indienen.

Stap 2: Overleg

Binnen 3 werkdagen nemen we contact met u op. We bespreken hoe we uw bezwaarschrift behandelen. Misschien vinden we meteen een oplossing. Een verder proces is dan niet nodig. 

Stap 3: Hoorzitting

Vinden we geen oplossing? Dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting van de Commissie bezwaarschriften. Ook sturen we u een brief met een reactie op uw bezwaarschrift. Dit is het verweerschrift.

De Commissie bezwaarschriften is onafhankelijk. De leden van deze commissie werken dus niet bij de gemeente Zwartewaterland. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder uitleggen. Ook andere betrokkenen kunnen hun mening geven. De hoorzitting is normaal gesproken openbaar. Dit betekent dat andere mensen aanwezig mogen zijn. Gaat het om een vertrouwelijke zaak? Bijvoorbeeld over een bijstandszaak of een aanvraag voor een Wmo-voorziening. Dan is de hoorzitting niet openbaar. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling.

Iemand anders mag voor u het woord doen op de hoorzitting. Daarvoor machtigt u iemand. U geeft die persoon dan officieel toestemming. Een advocaat heeft geen bewijs nodig dat de persoon voor wie hij het bezwaarschrift indient toestemming geeft.

Stap 4: Besluit op het bezwaar 

Na deze hoorzitting geeft de Commissie bezwaarschriften ons een advies. U krijgt een kopie van het advies. Daarna krijgt u van het college van burgemeester en wethouders een beslissing op het bezwaar.

Wij hebben 12 weken de tijd om uw bezwaar te behandelen. Soms kan dit langer duren. We laten u dit dan weten.

Stap 5: In beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit kost wel geld. Onderaan de beslissing staat dat u een beroepschrift kunt inleveren en bij wie. Meestal is dit bij de rechtbank Overijssel.

Heeft u snel een uitspraak van de rechter nodig? Dan vraagt u de rechtbank Overijssel om een voorlopige voorziening. Dit kost geld. En u moet dan eerst bij de gemeente een bezwaarschrift inleveren. Dit verzoek stuurt u online in op de website van de rechtbank Overijssel. Of per brief naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel
Postbus 10067
8000 GB Zwolle