• College verleent in ontwerp omgevingsvergunning zonnepark in Hasselt

  Het college heeft op 13 februari 2024 besloten om de gevraagde omgevingsvergunning voor het zonnepark nabij Verkavelingsweg 4a in ontwerp te verlenen. De locatie is in 2020 aangewezen als pilotlocatie voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Vervolgens is het voortraject gestart en is de uiteindelijke omgevingsvergunning in 2022 aangevraagd. In december 2023 vond hierover een openbare raadsbijeenkomst plaats.

 • Voormalig zorggebouw in Zwartsluis krijgt nieuwe bestemming

  De gemeente heeft vorige week een omgevingsvergunning verleend aan Stichting Wetland Wonen Groep. De vergunning is voor het herbestemmen en verbouwen van een voormalig zorggebouw aan de Baanstraat in Zwartsluis naar 26 sociale huurappartementen. Dit gebouwdeel werd verhuurd aan stichting Frion uit Zwolle maar staat inmiddels al enige tijd leeg.

 • Inschrijving voor agrarische pachtgronden geopend

  De gemeenteraad heeft op 15 februari een besluit genomen over het nieuwe pachtbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Het nieuwe pachtbeleid is definitief vastgesteld. Dat betekent dat het uitgeven van agrarische gronden in geliberaliseerde pacht van start kan gaan.

 • Spreekuur voor hulp bij energietoeslag aanvragen in alle drie kernen

  De gemeente organiseert een spreekuur voor inwoners die hulp willen bij het aanvragen van energietoeslag. Vooraf aanmelden is niet nodig, inwoners kunnen gewoon langs komen in de bibliotheken van Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt.

 • Plannen om wijken aardgasvrij te krijgen

  In 2021 heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. Vorig jaar is er daarom in vier wijken gestart met de wijkuitvoeringsplannen. In Hasselt gaat het om de wijken Hasselt om de Weede en Dedemsvaart-Zuid en in Genemuiden om de Greente en Achter ’t Tag. Samen met de bewoners is er gekeken hoe zij op termijn van het aardgas af kunnen.