• Jongeren die de afgelopen jaren naar elders verhuisden vinden Zwartewaterland een prettige en veilige woonomgeving, zo blijkt uit een enquête over de verhuismotieven van jongeren tussen 18 en 30 jaar. “Dit biedt mogelijkheden om in de toekomst meer jongeren in Zwartewaterland te behouden”, zo zei wethouder Gerrit Knol afgelopen vrijdag, nog voor zijn fietsongeval in Limburg.
 • Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij de gemeente Zwartewaterland. Daarom start de gemeente samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Ook houdt de gemeente een enquête Veilig Buitengebied onder bewoners buiten de drie kernen. Met de uitkomsten wil de gemeente criminaliteit in het buitengebied tegengaan en de leefbaarheid behouden en, waar nodig, verbeteren.
 • Meer weten over hoogbegaafdheid bij kinderen? Kom dan naar de Informatieavond Hoogbegaafdheid bij Kinderen, op 30 september in Genemuiden. “Hoogbegaafd zijn klinkt misschien leuk, maar als het niet herkend wordt, kan het tot serieuze problemen leiden. Dat willen we als gemeente voorkomen”, zegt wethouder Maarten Slingerland.
 • Afgelopen zaterdag is wethouder Gerrit Knol gevallen tijdens de Amstel Gold Race in Limburg. Hij heeft hierbij enkele fracturen opgelopen. De komende weken nemen collega-wethouders Harrie Rietman en Maarten Slingerland zijn taken over.
 • Door een technische storing zijn wij niet bereikbaar via 14 038. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.
  Wij verzoeken u om op een later moment te bellen voor zaken die geen spoed hebben.
 • In opdracht van de gemeente Zwartewaterland voert Schagen Infra in september 2021 groot onderhoud en verbeteringen uit aan de Vaartweg in Hasselt. De werkzaamheden hiervoor zijn op 6 september begonnen en duren tot en met zaterdag 2 oktober. Anders dan in de eerdere planning is aangegeven is vanaf vandaag tot en met vrijdag 17 september op werkdagen slechts 1 rijbaan open ter hoogte van de fietsoversteek bij het Erfgenamenwegje. Van maandag 20 september tot en met zaterdag 2 oktober wordt weer volgens de oorspronkelijke planning gewerkt. In die periode is doorgaand verkeer grotendeels niet mogelijk.
 • In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u uw eigen energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst.
  Wilt u weten hoe u dit aanpakt? Laat u zich dan inspireren door het webinar Energieneutraal Verbouwen.
 • Op donderdag 9 september 2021, 20.00 uur, vindt er een informatiebijeenkomst voor de raad plaats over Omgevingsvisie, Beschermd Wonen, Ontwikkelingen Sociaal Domein, Gemeentelijk rioleringsplan (onder voorbehoud).
  Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.
 • De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 16 september 2021. In verband met de coronamaatregelen kunt u deze vergadering niet fysiek bijwonen. De raadsvergadering zal worden gestreamd en is te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. De raadsvergadering zal in ieder geval ook te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.
 • De gemeente Zwartewaterland werkt samen met de politie en andere partners aan een veilig buitengebied. Om ervoor te zorgen dat het er prettig wonen en werken blijft, hebben we ook uw hulp hard nodig. Als inwoner of ondernemer van het buitengebied komt u misschien wel eens een verdachte situatie tegen. Bijvoorbeeld verdachte contante betalingen, ongebruikelijke activiteiten in de avonduren of verdachte personen. Wij vernemen dit graag van u door de onderstaande enquête in te vullen. Woont u in het buitengebied? Dan ontvangt u deze week een brief en een flyer met meer informatie.
 • In juni maakten André van Duin en Janny van der Heijden opnamen in Hasselt voor Denkend aan Holland; maandag 13 september wordt het programma bij Omroep MAX uitgezonden. “Wij wisten het al, André en Janny weten het nu ook en straks weet ook de rest van Nederland hoe mooi Hasselt is”, zegt burgemeester Bilder.
 • De gemeente Zwartewaterland nodigt inwoners en ondernemers uit om verder in gesprek te gaan over de opwek van duurzame energie. Hiervoor wordt een tweede ronde DuurzaamheidsTafels georganiseerd, die op drie avonden in september plaatsvinden. Tijdens deze DuurzaamheidsTafels worden de eerste inzichten gedeeld en is er onder andere aandacht voor de mogelijke zoekgebieden, ruimtelijke randvoorwaarden en lokaal eigendom. “Op deze manier krijgen we als gemeente een goed beeld van de voorkeuren en zorgen van inwoners en ondernemers voor het opwekken van energie uit zon en wind.”, aldus wethouder Harrie Rietman.
 • Op 11 september 2021 is weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Door corona doen woningen van particulieren niet mee, maar veel historische locaties in Zwartewaterland openen wel de deuren voor het publiek.
 • Vandaag werden in Hasselt twee bijzondere projecten geopend: het Bedevaartspad en Muurpoëzie. Ter gelegenheid hiervan onthulde burgemeester Bilder in de tuin van de RK kerk een fotodrieluik. Dit drieluik is onderdeel van het Bedevaartspad.
 • Langs de N331 tussen Hasselt en Zwartsluis wordt een betonnen fietspad aangelegd. Het bestaande asfaltpad was verouderd en leverde gevaarlijke situaties op voor fietsers. Vanochtend gaf wethouder Maarten Slingerland het officiële startschot van het project.

Heeft u gevonden wat u zocht?