• Twee pilotprojecten zonnevelden in Zwartwaterland

  Het college van Zwartewaterland heeft ingestemd met het opstarten van twee pilotprojecten voor zonnevelden  Het gaat om een initiatief voor een drijvend park op Jutjesriet en een initiatief bij de Verkavelingsweg in Genne. De initiatieven zijn het resultaat van een  oproep van de gemeente. Met de pilotprojecten zet Zwartewaterland een eerste stap in het realiseren van de totale opgave van 50 hectare zonneveld in 2030.

 • Onderzoek bewegen, ontmoeten en sporten in de buitenruimte gestart

  De gemeente Zwartewaterland wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij het ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in de openbare ruimte. Inwoners kunnen via de enquête ‘Wat beweegt jou’ aangeven hoe zij gebruik maken en willen maken van de openbare ruimte. De ideeën en wensen van de inwoners zijn de basis voor het nog op te stellen Buitenruimteplan. In dit plan worden de doelen voor de openbare ruimte voor de komende jaren vastgelegd. Wethouder Maarten Slingerland heeft met twee leerlingen van de Driemaster in Hasselt de eerste enquête ingevuld.

 • Informatiebijeenkomst gemeenteraad

  13 februari 2020:

  20.00 uur: Nota van uitgangspunten voor uitbreiding industrieterrein Zevenhont

  21.00 uur: Verkeersmaatregelen Zwartsluis

  Naar de raadsstukken

 • Werkzaamheden voor betere verkeersveiligheid Westerkaai en Veerweg starten op 10 februari

  Er komen nieuwe verkeersremmende maatregelen aan de Westerkaai en Veerweg in Genemuiden. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 10 februari en duren ongeveer twee weken. Vooral in de tweede week zorgt dit voor verkeershinder. Het doel van de aanpassingen is een betere verkeersveiligheid.

 • Vergadering gemeenteraad 6 februari 2020

  De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 6 februari 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

 • Representatieve activiteiten college tot en met 7 februari 2020

  De leden van het college voelen zich betrokken bij de Zwartewaterlandse samenleving, daarom zijn zij regelmatig aanwezig bij activiteiten en gebeurtenissen die voor Zwartewaterland belangrijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de gelegenheden waarbij (een afvaardiging van) het college aanwezig zal zijn.

 • Hoe herkent u een hennepkwekerij?

  Op 21 januari is een hennepkwekerij aangetroffen in een woning in Hasselt. Daarbij zijn zo’n 50 hennepplanten aangetroffen. De hennepplanten en alle apparatuur zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd.

 • MijnGemeente app niet beschikbaar tot 27 januari

  Veel gemeenten in Nederland gebruiken Citrix-software om onder meer vanuit huis in te loggen op het interne bedrijfsnetwerk. In de beveiliging van Citrix is een ernstige fout ontdekt. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerken afgesloten. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners. Zo is de MijnGemeente app voor het doorgeven van meldingen tijdelijk niet beschikbaar. 

 • Informatieavond Beursplein Zwartewaterland op 28 januari

  Op 28 januari 2020 wordt er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden voor bestuursleden van (sport)verenigingen, stichtingen en organisaties die meer willen weten over Beursplein Zwartewaterland die op 17 maart gaat plaats vinden.

 • Zwartewaterland herdenkt Holocaust met 'Levenslicht' in Hasselt en Zwartsluis

  Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd wordt daar bij stilgestaan. Om de Holocaustslachtoffers uit onze gemeente te gedenken, is van 24 januari tot en met 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien bij de Joodse begraafplaatsen in Hasselt en Zwartsluis. Rondom Levenslicht organiseert Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland op beide locaties een bijeenkomst. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de Holocaust. 

 • Werkzaamheden ter hoogte kruising Zandvoortweg en Terwee starten maandag 20 januari

  Ter hoogte van de kruising Zandvoortweg en Terwee past Schagen Infra in opdracht van de gemeente Zwartewaterland de aansluiting op de Vaartweg N377 aan. De werkzaamheden starten op maandag 20 januari en duren naar verwachting tot begin april 2020. De werkzaamheden zorgen voor enige verkeershinder.

 • Startsein voor project Maak je har(d)t voor je relatie

  De gemeente Zwartewaterland start in samenwerking met netwerkpartners en de kerken uit Zwartewaterland het project ‘Maak je har(d)t voor je relatie’. Het project richt zich op het voorkomen van relatiebreuken en op het beperken van de gevolgen ervan. Er is bijvoorbeeld aandacht voor hoe je een relatie leuk kunt houden en hoe je met relatieproblemen kunt omgaan. Maar ook hoe om te gaan met een relatiebreuk als er kinderen bij betrokken zijn.  

 • Fout in de raadspublicatie in de Stadskoerier

  In de publicatie van de raad in de Stadskoerier van 15 januari staat een fout. Onder planning raadsbijeenkomsten staat dat er op 30 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energie Transitie. Dit is onjuist!

 • Nieuwe website gemeente Zwartewaterland online

  De gemeente Zwartewaterland heeft een nieuwe website. Met het nieuwe ontwerp is de online dienstverlening overzichtelijker voor bezoekers. De website is opgebouwd volgens het Toptaken-principe. Dat wil zeggen dat de gemeente kijkt naar de statistieken en de meest gestelde vragen van bezoekers. De website is daarop ingericht. 

 • Komt u meedenken over het lokale sport- en beweegakkoord?

  Gemeente Zwartewaterland staat in de startblokken om in de komende maanden toe te werken naar een lokaal sport- en beweegakkoord. Uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente gaat deze uitdaging graag aan samen met sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes. Op 22 januari is er een inspiratiesessie waar u van harte voor bent uitgenodigd.

Heeft u gevonden wat u zocht?