• Gemeente Zwartewaterland pakt toenemende eenzaamheid aan

  Zwartewaterland gaat de toenemende eenzaamheid onder ouderen harder aanpakken. Wethouder Gerrit Knol zette daarom zijn handtekening onder het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. ‘Dit sluit goed aan bij bestaande programma’s in de gemeente’, aldus de wethouder.
 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.
 • Vergadering gemeenteraad 29 oktober 2020

  De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 29 oktober  2020. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd en kan gevolgd worden.  
 • Gemeentebegroting: Financieel gezond Zwartewaterland blijft investeren

  De gemeente Zwartewaterland blijft ook in 2021 financieel gezond en investeren in schoolgebouwen, cultuur voor iedereen en aantrekkelijke leefomgeving. Het college van burgemeester en wethouders weet ondanks deze onzekere tijd de woonlasten laag te houden.
 • Halve rijbaanafzetting en volledige afsluiting afslag Zomerdijk rotonde N334

 • Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland

  Op woensdag 14 oktober 2020 treedt de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking.
 • Dit najaar drie zaterdagen voor inleveren gratis grof tuinafval

  Dit najaar kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland op drie zaterdagen gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 24 oktober 2020.
 • Nachtwerkzaamheden N331/N334 Zwartsluis

  KWS Infra BV voert in opdracht van de provincie Overijssel groot onderhoud uit aan de N331/N334 bij Zwartsluis. De werkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht van maandag 12 oktober 2020 vanaf 19.00 tot uiterlijk 07.00 uur de volgende ochtend tot uiterlijk 18 december 2020. Op de vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond zijn er geen werkzaamheden.
 • Bladkorven voor bladafval uit openbaar gebied

  Deze week plaatst de gemeente Zwartewaterland op verschillende locaties bladkorven. Deze bladkorven zijn bedoeld voor het opruimen van bladafval afkomstig uit openbaar gebied.
 • Beursplein 2020 wordt verschoven naar 2021

  In 2018 werd de eerste editie van het Beursplein Zwartewaterland gehouden. De tweede editie van het Beursplein stond in maart 2020 gepland. Vanwege het coronavirus kon het beursplein niet doorgaan. Het Beursplein werd verplaatst naar het najaar van 2020. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, is besloten om het Beursplein 2020 te verschuiven naar 2021.​​​​​​​
 • De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.
 • Van der Steeg gaat bouwplan realiseren voor Dedemsvaartlocatie Hasselt om de Weede

  In het voorjaar van 2020 is aan vier geselecteerde ontwikkelaars gevraagd om een bouwplan te ontwikkelen voor de Dedemsvaartlocatie in de wijk Hasselt om de Weede. Een deskundige commissie heeft de plannen beoordeeld op stedenbouw en architectuur, de presentatie, het plan van aanpak en de planning en duurzaamheid. Het plan van Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen uit Genemuiden is het best passende plan voor deze locatie. Het bestemmingsplan voor dit terrein is afgelopen week in procedure gebracht. De verwachting is dat het bouwplan in verkoop gaat in het voorjaar van 2021.
 • Volg de webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’ en ontvang gratis een energiebespaartas

  Aan de online informatiebijeenkomst van 25 augustus 2020 ‘Hoe verduurzaam ik mij huis slim en betaalbaar?’ deden ruim 40 woningeigenaren mee. Om nog meer woningbezitters te bereiken is de gratis webinar online beschikbaar tot en met 11 oktober. Deelnemers krijgen informatie over de mogelijkheden om thuis energie te besparen en over mogelijke subsidies en regelingen. Na het volgen van de webinar ontvangen zij een gratis energiebespaartas t.w.v. 75 euro.
 • Dringend advies tot dragen van mondkapjes

  In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:
 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.
  De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?