• De gemeente Zwartewaterland mag weer 1000 energiebespaartassen ter waarde van zestig euro cadeau doen aan huurders en woningeigenaren. Inmiddels zijn er al zo’n 750 tassen aangevraagd. Wil jij ook een energiebespaartas? Vraag de tas dan snel aan!
 • Voor de Biestemerk in Genemuiden staat er vanaf komende vrijdag een Pop-up testlocatie bij de d’Overtoom. Dit organiseren de gemeente en de lokale horeca samen. “Zo kunnen onze inwoners toch snel en eenvoudig testen om de Biestemerk zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt het gemeentebestuur. “Want zeker nu de besmettingscijfers weer oplopen moeten we extra alert zijn”.
 • Op drie zaterdagen in het voorjaar en drie zaterdagen in het najaar kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 23 oktober.
 • Zwartewaterland staat er financieel nog steeds goed voor en dat gaan de inwoners merken, zo maakt de gemeente vandaag bekend. Volgend jaar dalen de woonlasten. Zelf koerst de gemeente de komende jaren af op een sluitende begroting. Toch waarschuwt wethouder Maarten Slingerland voor teveel optimisme. “Het Rijk zorgt continu voor financiële onzekerheid.”
 • De gemeente Zwartewaterland vraagt inwoners om mee te denken over goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Iedereen met ideeën, vragen, wensen en op- en aanmerkingen kan deze mailen naar arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. De bijdragen worden meegenomen in een visie over dit onderwerp.
 • De gemeente Zwartewaterland richt in alle drie kernen een coronaherinneringsplek op. Ook komen er één of meer herdenkingsbijeenkomsten. “Wij roepen bewoners op om mee te denken over die bijeenkomsten én over het coronamonument. Hoe moet dat er uitzien? En wat is een geschikte locatie?”, zo vat burgemeester Eddy Bilder samen.
 • Van 22 november t/m 26 november 2021 houdt de afdeling Artillerie van de Koninklijke Luchtmacht een militaire oefening. Deze oefening wordt gehouden in delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich bewegen door het gebied, waarbij de bebouwde kom wordt gemeden.
 • De herinrichting van de Vaartweg is zo goed als klaar. Helaas kon het werk aan de kruisingen afgelopen weekend niet volgens planning worden afgerond door de slechte weersomstandigheden. Daarom wordt komend weekend een nieuwe poging gedaan. De Vaartweg is dan van zaterdagochtend tot maandagochtend opnieuw dicht. Vanaf maandag wordt vervolgens gewerkt aan de verkeersregelinstallatie bij de kruising Telvorenstraat/Malcorpslaan. Wanneer het weer meewerkt zijn daarmee alle werkzaamheden aan de Vaartweg op 15 oktober afgerond.
 • De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 14 oktober 2021. In verband met de coronamaatregelen kunt u deze vergadering niet fysiek bijwonen. De raadsvergadering zal worden gestreamd en is te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. De raadsvergadering zal in ieder geval ook te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.
 • Burgemeester Eddy Bilder verwelkomt vandaag de 23.000ste inwoner van Zwartewaterland. Het gaat om Mayson Freek Jan de Longte uit Hasselt, zoon van Lucien en Jerney die vorige week werd geboren. Namens de gemeente feliciteert Bilder de ouders. “Iedere geboorte is bijzonder, maar dat Mayson ons over deze grens heen helpt, maakt het helemaal speciaal.”
 • Wat is de warmtetransitie nu precies? Hoe organiseert de gemeente de overgang naar aardgasvrij wonen en leven? De gemeente organiseert op woensdag 13 oktober een informatieavond over de overgang (transitie) naar een aardgasvrij Zwartewaterland en hoe de Transitievisie Warmte (TVW) daarbij helpt. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Hasselt tussen 19.00 en 21.00 uur.
 • Omwonenden en de onderneming zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Om die reden verklaarde de gemeenteraad op 16 september de coördinatieregeling van toepassing op het project Zevenhont Zuid, waar tapijtfabriek Vebe wil uitbreiden. “Belanghebbenden houden mogelijkheid voor bezwaar en beroep”, zegt wethouder Harrie Rietman.
 • De gemeente Zwartewaterland maakt een groot aantal kruispunten in de Burgemeester Malcorpslaan en de Sikkel in Hasselt verkeersveiliger. Op maandag 4 oktober beginnen de werkzaamheden. Het werk aan de Vaartweg is dan afgerond. “Zo voorkomen we zoveel mogelijk verkeershinder voor bewoners, bezoekers en bedrijven”, zegt wethouder Maarten Slingerland.
 • Op drie zaterdagen in het voorjaar en drie zaterdagen in het najaar kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 9 oktober.
 • De werkzaamheden aan de Vaartweg vorderen gestaag en verlopen globaal volgens planning. Nog een dikke week en dan zitten de werkzaamheden erop en is de Vaartweg klaar. Helaas houdt de verkeershinder iets langer aan dan verwacht. In verband met de lagere nachttemperaturen is het noodzakelijk om de Vaartweg de komende twee weekenden nog dicht te houden. Op maandagochtend om 6:00 uur is de weg weer open.

Heeft u gevonden wat u zocht?