• Representatieve activiteiten college tot en met 28 januari 2020

 • Hoe herkent u een hennepkwekerij?

  Op 21 januari is een hennepkwekerij aangetroffen in een woning in Hasselt. Daarbij zijn zo’n 50 hennepplanten aangetroffen. De hennepplanten en alle apparatuur zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd.

 • MijnGemeente app niet beschikbaar tot 27 januari

  Veel gemeenten in Nederland gebruiken Citrix-software om onder meer vanuit huis in te loggen op het interne bedrijfsnetwerk. In de beveiliging van Citrix is een ernstige fout ontdekt. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerken afgesloten. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners. Zo is de MijnGemeente app voor het doorgeven van meldingen tijdelijk niet beschikbaar. 

 • Informatieavond Beursplein Zwartewaterland op 28 januari

  Op 28 januari 2020 wordt er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden voor bestuursleden van (sport)verenigingen, stichtingen en organisaties die meer willen weten over Beursplein Zwartewaterland die op 17 maart gaat plaats vinden.

 • Zwartewaterland herdenkt Holocaust met 'Levenslicht' in Hasselt en Zwartsluis

  Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd wordt daar bij stilgestaan. Om de Holocaustslachtoffers uit onze gemeente te gedenken, is van 24 januari tot en met 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien bij de Joodse begraafplaatsen in Hasselt en Zwartsluis. Rondom Levenslicht organiseert Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland op beide locaties een bijeenkomst. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de Holocaust. 

 • Werkzaamheden ter hoogte kruising Zandvoortweg en Terwee starten maandag 20 januari

  Ter hoogte van de kruising Zandvoortweg en Terwee past Schagen Infra in opdracht van de gemeente Zwartewaterland de aansluiting op de Vaartweg N377 aan. De werkzaamheden starten op maandag 20 januari en duren naar verwachting tot begin april 2020. De werkzaamheden zorgen voor enige verkeershinder.

 • Startsein voor project Maak je har(d)t voor je relatie

  De gemeente Zwartewaterland start in samenwerking met netwerkpartners en de kerken uit Zwartewaterland het project ‘Maak je har(d)t voor je relatie’. Het project richt zich op het voorkomen van relatiebreuken en op het beperken van de gevolgen ervan. Er is bijvoorbeeld aandacht voor hoe je een relatie leuk kunt houden en hoe je met relatieproblemen kunt omgaan. Maar ook hoe om te gaan met een relatiebreuk als er kinderen bij betrokken zijn.  

 • Fout in de raadspublicatie in de Stadskoerier

  In de publicatie van de raad in de Stadskoerier van 15 januari staat een fout. Onder planning raadsbijeenkomsten staat dat er op 30 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energie Transitie. Dit is onjuist!

 • Vergadering gemeenteraad 23 januari 2020

  De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 23 januari 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

 • De Rekenkamercommissie Zwartewaterland heeft u nodig!

  De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om de gemeenteraad nog beter te kunnen laten functioneren. Op dit moment doen zij onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente, en daarbij hebben ze uw hulp nodig. 

 • Nieuwe website gemeente Zwartewaterland online

  De gemeente Zwartewaterland heeft een nieuwe website. Met het nieuwe ontwerp is de online dienstverlening overzichtelijker voor bezoekers. De website is opgebouwd volgens het Toptaken-principe. Dat wil zeggen dat de gemeente kijkt naar de statistieken en de meest gestelde vragen van bezoekers. De website is daarop ingericht. 

 • Komt u meedenken over het lokale sport- en beweegakkoord?

  Gemeente Zwartewaterland staat in de startblokken om in de komende maanden toe te werken naar een lokaal sport- en beweegakkoord. Uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente gaat deze uitdaging graag aan samen met sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes. Op 22 januari is er een inspiratiesessie waar u van harte voor bent uitgenodigd.

 • Kerstbomenactie op 8 januari - 50 cent voor een boom

  Op woensdag 8 januari 2020 is de kerstbomenactie voor de basisschooljeugd. Op verschillende locaties in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis kan de jeugd kerstbomen inleveren. Ze ontvangen per ingeleverde kerstboom  € 0,50. De bomen worden versnipperd. Wilt u er voor zorgen dat er geen spijkers en/of voetstukken aan of in de kerstbomen zitten?

 • Bouwmogelijkheid nieuwe woning uit bestemmingsplan Zwartewatersklooster

  De gemeente Zwartewaterland gaat het ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11 wijzigen. De gemeente haalt de bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning uit het bestemmingsplan. Nu maakt het ontwerp bestemmingsplan nog de bouw mogelijk van een nieuwe woning op een perceel ongeveer 500 meter ten noorden van het buurtschap. In de versie die de gemeenteraad ter vaststelling krijgt aangeboden, zit deze mogelijkheid niet meer.

 • Gemeente Zwartewaterland start programma BOEKen(ge)ZIN!

  In januari 2020 start de gemeente Zwartewaterland het programma BOEKen(ge)ZIN in samenwerking met de bibliotheek en de GGD IJsselland. Dit programma is ontwikkeld voor ouders met jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Bij BOEKen(ge)ZIN praten ouders in vaste groepen met andere ouders over wat er wel of niet goed gaat bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Ouders wisselen met elkaar uit en krijgen tips en adviezen aangereikt. Alle Zwartewaterlandse ouders van een eerste kind worden via het consultatiebureau uitgenodigd.

Heeft u gevonden wat u zocht?