Nieuws

 • Netcongestie vertraagt ruimtelijke ontwikkelingen

  Door de overstap op duurzame energie, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor ontstaat op piekmomenten file op het elektriciteitsnet. Dat noemen we netcongestie. Op steeds meer plekken in Nederland is er onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Dat merken we ook in Zwartewaterland. Zo krijgen grootverbruikers geen nieuwe aansluiting meer en geen uitbreiding op bestaande contracten. Het project waar de netcongestie in ieder geval al van invloed is, is het zwembad in Zwartsluis.

 • De gemeenteraad en het college zijn boos: “Ontluisterend en gevaarlijk wat daar gerealiseerd is”

  Het was al een heet hangijzer voor de gemeente. Nu blijken de damwanden, die op vier locaties in het Zwarte Meer zijn geplaatst door Rijkswaterstaat, volgens wethouder Rietman ‘pijn aan de ogen te doen’. Maar nog belangrijker: de veiligheid is niet gewaarborgd. Klaas Huisbrink (SGP) noemt het zelfs “levensgevaarlijk”.

 • Gemeenteraad stemt in met de bouw van 243 woningen in Genemuiden

  Genemuiden krijgt een nieuwe woonwijk. Op het 'Binnenveld', tussen de Krommesteeg en de Randweg, worden de komende jaren maximaal 243 woningen gerealiseerd. De gemeenteraad is zeer positief over het bestemmingsplan en roemt de diversiteit aan woningen. Ook het op tijd opgestarte en uitgebreide participatietraject kan op veel goedkeuring rekenen. Eind dit jaar wordt het gebied bouwrijp gemaakt en kan de uitgifte beginnen.

 • Geen windturbines in Mastenbroekerpolder

  De Provincie Overijssel heeft gisteren het rapport Weidevogels en Windturbines in polder Mastenbroek gepubliceerd. Conclusie van dit rapport is dat windturbines in de Mastenbroekerpolder een te grote impact hebben op de weidevogelstand. Dat betekent dat er geen plaats is voor windturbines in de Mastenbroekerpolder.

 • Onderzoek naar speel- en sportwensen De Greente

  Hoe moeten de speel- en sportplekken op De Greente eruit komen te zien? En welke wensen hebben de bewoners? Dat brengt de gemeente Zwartewaterland in beeld. Inwoners kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen.