Wat wij doen

'Ruimte geven aan klimaatadaptatie'. Dat is dé doelstelling voor de komende jaren. In 2050 willen we als gemeente volledig klimaatbestendig zijn. Daarom hebben we in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie verschillende doelen opgenomen over wateroverlast, droogte en hitte. Maar wat willen we precies bereiken en hoe hopen we dat te doen?