Als gemeente moeten we volgens de Waterwet invulling geven aan 3 zorgplichten. Kortgezegd zorgen wij ervoor dat alles rondom hemelwater, afvalwater en grondwater goed geregeld is. Benieuwd wat we precies doen? We leggen het graag uit.

Hemelwater

Hemelwater zamelen we in met behulp van de riolering. Uiteindelijk willen we dit hemelwater op zoveel mogelijk plekken in de bodem laten zakken, gewoon op de plaats waar het valt. Dit doen we door mensen te stimuleren om hun tuin te vergroenen en het water op eigen terrein langzaam in de bodem te laten zakken. Bij nieuwbouw is dit een standaardeis.

Goed om te weten: we hebben een Gemeentelijk Rioleringsplan (PDF, 6,56 MB). Waarbij elk jaar geld wordt besteed aan projecten om het rioolstelsel in goede staat te houden. Deze projecten kun je bekijken op www.zwartewaterlandinzicht.nl.

Afvalwater

Voor de volksgezondheid zamelen wij het afvalwater van woningen en bedrijven in. Dat zorgt niet alleen voor comfort, maar gaat het tegengaan van ziektes ook stankoverlast tegen.

Dagelijks zorgen we ervoor dat het riool in een goede staat is en dat rioolgemalen goed functioneren. We maken de kolken schoon (oftewel: putjes zuigen) en reinigen de riolen volgens een vast programma óf extra als dat nodig is. Met een speciale camera inspecteren we ook de binnenkant van de riolering.

Grondwater

Grondwater zit in de bodem en maakt onderdeel uit van een natuurlijk proces. In natte periodes (winter) staat het grondwater hoger en in droge periodes (zomer) staat het grondwater lager. In het openbare gebied zorgen we ervoor dat de grondwaterstand niet te hoog wordt om ernstige overlast te voorkomen. Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het regelen van het peil van het grondwater.