Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Bekijk uw aanslag online in Mijn Zwartewaterland. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiD linkNaar Mijn Zwartewaterland

Heeft u een kopie nodig van uw aanslag? Dan vraagt u deze aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Peildatum voor de WOZ-waarde is 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

Eigenarenbelasting:
Woningen: percentage WOZ is 0,0908%.
Niet-woningen: percentage WOZ is 0,2602%.

Gebruikersbelasting:
Niet-woningen: percentage WOZ is 0,1938%.

Rekenvoorbeeld: Bij een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,00 is de OZB € 272,32.
Want: € 300.000,00 x 0,0908% = € 272,32. Bij een woning heffen we geen gebruikersbelasting.

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024 

Bezwaar? Bel ons!

Bent u het niet eens met de aanslag? Bel 14 038. Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Blijkt de aanslag niet te kloppen? Dan passen wij het direct aan.

Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.