Wat is het?

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Tarieven per belastingjaar:

Type huishouden / soort pandTarief
Eénpersoons huishoudens€ 292,00
Twee- of meer persoons huishoudens€ 353,00
Bedrijfspanden met lozing van afvalwater en hemelwater, zoals bedrijfspanden€ 2,67 per m3, met een minimum bedrag van € 353,00
Bedrijfspanden met lozing van alleen hemel- of grondwater, zoals een garagebox€ 353,00


Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020.

Verhuizing

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Zwartewaterland woont automatisch terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Onze medewerkers Belastingen leggen u graag uit hoe de aanslag tot stand is gekomen. Als blijkt dat de aanslag niet klopt, wordt dit voor u aangepast. Neem contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 038. Bent u het na het gesprek met de medewerker nog niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.