Wmo calamiteiten melden

Wat is het?

Aanbieders die vanuit de Wmo ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Aanbieders zijn wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. 

Het doel is met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren. Het Wmo-toezicht van GGD IJsselland vervult de rol van toezichthoudend ambtenaar voor de gemeente Zwartewaterland.

Een calamiteit of geweldsincident meldt u binnen 3 werkdagen bij GGD IJsselland. Dit kan online via het meldingsformulier van de GGD IJsselland of telefonisch via: 038  428 19 66.