Zwartewaterland bouwt aan een dementievriendelijke gemeente. Samen met verschillende organisatie zorgen we ervoor dat mensen met dementie langer en beter kunnen meedoen aan onze samenleving.

Aanbod in Zwartewaterland

In Zwartewaterland bieden verschillende organisaties hulp en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan. 

Casemanagers

Ruim 70 procent van de mensen met dementie woont thuis. Met hulp van naasten, het netwerk en zo nodig professionele begeleiding is dat ook mogelijk, veilig, prettig en verantwoord. Een casemanager dementie kan hierbij helpen. Zo nodig coördineert de casemanager zorg en hulp. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rond dementie.

De casemanager kan informatie geven over dagbesteding, respijtzorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Als thuis wonen niet meer gaat, biedt de
casemanager hulp bij de overgang naar het verpleeghuis. Tijdens een bezoek aan de huisarts of de geheugenpoli kunt u aangeven dat u hulp
wilt van een casemanager. Maar u kunt de casemanager ook rechtstreeks benaderen. In Zwartewaterland zijn casemangers van verschillende organisaties actief.

Rechtstreeks contact

Henriëtte Buining
06 10 31 39 43 
h.buining-geerts@icare.nl

Suzan Dorst                 
06 38 85 26 83
suzan.dorst@pgvz.nl

Petra ter Horst 
06 12 25 98 97
p.terhorst@icare.nl

Yvonne Kloek               
06 55 48 87 56
y.kloek@ijsselheem.nl

Anneke Velthuis
06 82 06 2711
a.velthuis@ijsselheem.nl

Gertrude Wink
06 23 42 6679
g.wink1@icare.nl

Alzheimer trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt biedt belangstellenden informatie aan via bijeenkomsten over dementie. Wat is dementie? Hoe ga je ermee om? Waar bestaat de hulp uit? Ieder jaar is er een informatiebijeenkomst in Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden.

Contact

U kunt contact opnemen met mantelzorgconsulent Lia Ruitenberg: l.ruitenberg@ijsselheem.nl of 06-13014955

De Bovenkamer

Bij het ouder worden horen ook zorgen, zoals zorgen over het geheugen. Vergeetachtig zijn hoort er vaak bij, maar er kan ook meer aan de hand zijn. Veel mensen vinden het spannend om hierover advies te vragen. U kunt hiervoor terecht bij De Bovenkamer. De Bovenkamer is een inloopplek waar mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Er is altijd een professional aanwezig en er zijn verschillende thema’s die worden besproken.

Locatie: Bibliotheek Hasselt
Adres: Doctor H.A.W. van der Vechtlaan 34, Hasselt
Open: iedere donderdag van 15:30 - 17:00 uur 

Buurtkamer Plus

De Buurtkamer Plus(externe link) staat voor ontmoeting, verbinding en samen delen. Voor inwoners vanaf 60 jaar en hun mantelzorgers die een ontspannen dagdeel willen beleven. Koffie en thee staan klaar. Samen koken en eten. Locatie: Teeuwland Hasselt.

Talentmakelaar dementie

Na de diagnose dementie is het goed mogelijk om actief te blijven in de samenleving. Talenten en ervaringen zijn waardevol om in een bedrijf of organisatie in te zetten. Yvonne Kloek is casemanager dementie én Talentmakelaar. Zij koppelt mensen met dementie aan een organisatie en kijkt wat nodig is om goed te kunnen samenwerken. Het gaat om onbetaald en onverplicht werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Kloek: 06-55488756 of y.kloek@ijsselheem.nl.

Overig

Meer informatie over omgaan met dementie vindt u op:

Actieplan Dementievriendelijk Zwartewaterland

Een speciale werkgroep heeft het Actieplan Dementievriendelijk Zwartewaterland gemaakt. In deze werkgroep zitten de gemeente, Netwerk Dementie IJssel-Vecht, Alzheimer Nederland en Woonzorggroep IJsselheem. Het actieplan richt zich op mensen met dementie zelf, maar ook op familie en mantelzorgers, op ondernemers en inwoners van Zwartewaterland.

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland en bijna 50 organisaties stimuleren een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland voor alle inwoners. Voor mensen met dementie betekent dit dat niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal staat. En dat zij zoveel mogelijk meedoen in onze samenleving. Hiervoor werken we samen met andere organisaties aan een dementievriendelijke gemeente.