Wat is het?

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen deelnemen? Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).


De professionals van het Sociaal Domein zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in.

Hoe werkt het?

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier, of bel voor het maken van een afspraak via 14 038. Dit kan op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. U kunt een hulpvraag voor uzelf of voor een ander melden bij de gemeente. 


Na ontvangst van de melding, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij maken een afspraak met u, om uw hulpvraag verder te bespreken. We bekijken of u op eigen kracht en met eigen middelen uw hulpvraag/probleem kunt oplossen. Als dat niet kan, bespreken we samen welke maatwerkvoorziening nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, individuele of groepsbegeleiding.

Meer weten over het indienen van een hulpvraag?

Lees het op de pagina

stap 1: Indienen hulpvraag.

Heeft u gevonden wat u zocht?