Omgevingsvisie - ambities

Voor de Omgevingsvisie Zwartewaterland zijn we met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in het voorjaar van 2018 op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. Dit heeft vijf hoofdopgaven opgeleverd. Deze hoofdopgaven zijn vervolgens tijdens de Ontmoetingen (mei/juni 2019) samen met de samenleving verder uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes integrale ambities. Op deze pagina leest u meer over deze ambities.