De gemeente is samen met inwoners en organisaties op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. De hoofdopgaven zijn daarna uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes ambities voor de gemeente. Op deze pagina leest u over de ambitie 'Beleef de mix van cultuur en ondernemen in Zwartewaterland'. 

Cultuur en ondernemen hand in hand in de centra

We willen onze centra aantrekkelijk houden. We kiezen we er voor om deze verder te ontwikkelen als cultuurhistorische toeristische centra. De centra hebben ruimte voor detailhandel, horeca en toerisme. Cultuur en ondernemen gaan er hand in hand. Er is volop aandacht voor voetgangers en fietsers. Zij moeten zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen door de centra. Komt de verkeersveiligheid of leefbaarheid toch in het geding door het autoverkeer? Dan zoeken we naar een nieuwe inrichting en ontsluiting van het centrum om zo de auto (gedeeltelijk) te weren.

Cultuurhistorische waarden in de centra uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen

Door de historische binnensteden te versterken worden deze aantrekkelijker voor inwoners, recreanten en toeristen. Grootschalige supermarkten blijven aan de rand van de centra. We kiezen voor meer functies (horeca, toerisme, detailhandel) in onze centra om deze levendig en vitaal te houden. Deze functies kunnen leiden tot meer overlast. Bijvoorbeeld door geluid. We accepteren meer hinder in de centra van onze kernen voor de inwoners die daar wonen. Bijvoorbeeld hogere geluidsnormen en parkeren verder van de deur. 

Ambities zijn uitgangspunt voor beleidsthema’s

In de Omgevingsvisie leest u welke opgaven we hebben, welke kansen er zijn en hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Dit is uitgewerkt per thema. Voorbeelden van thema’s zijn economie (ondernemen), klimaat, veiligheid of recreatie en toerisme. De ambities in de Omgevingsvisie zijn het uitgangspunt voor alle thema’s. 

Mix van cultuur en ondernemen