Aan de slag met de omgevingsvisie

Heeft u een goed idee voor een nieuw initiatief? Bekijk dan of het past binnen de kaders van de Omgevingsvisie. Draagt het bij aan de ambities voor het gebied en blijven de waarden voor het gebied behouden? Dan kunt u een positieve houding van de gemeente verwachten. Op deze pagina leest u meer hoe u de Omgevingsvisie kunt gebruiken. En hoe de gemeente de Omgevingsvisie inzet bij het maken van beleidskeuzes.