De samenleving verandert. Er ontstaan steeds meer maatschappelijke initiatieven. Inwoners willen graag actief betrokken zijn bij activiteiten. Als gemeente geven we hiervoor de ruimte en zijn we een betrouwbare samenwerkingspartner. 

Regisseur, partner of faciliteren

We hebben een duurzame relatie met alle betrokkenen. We zoeken in onze nieuwe rol naar een goede balans tussen loslaten, vertrouwen en samenwerken. Gemeente Zwartewaterland is niet altijd meer de regisseur, maar soms ook partner of faciliteert de initiatiefnemer alleen. De basis hiervoor is onze ambitie Samenwerkend Zwartewaterland bereikt meer.

Meer ruimte voor eigen waarden en ambities gemeente

Onder het landelijke motto “decentraal wat kan” komt er ook meer ruimte voor onze gemeente om zelf te bepalen welke waarden en ambities zij hebben voor de fysieke leefomgeving. Dat doen we echter wel binnen de kaders van met name de Provincie en het Rijk. Zwartewaterland wordt een netwerkende gemeente die de samenwerking opzoekt met andere overheidslagen en ketenpartners op de relevante onderwerpen.

De gemeente stelt kaders

Als gemeente bepalen we niet alles, maar stellen we kaders. Kaders op het “wat” en meer vrijheid geven over het “hoe”. We houden de regie in de samenwerking met inwoners en organisaties. Zo bereiken we samenwerkend meer. Per initiatief of project bepaalt de gemeente welke rol we pakken.