Als steunouder zorg je één of meer dagdelen voor een kind van een ander, legt Slingerland uit. ‘Daarmee ontlast je de ouders en geef je de kinderen een leuke tijd. Je bent als een soort oom en tante. Of opa en oma. Het is een laagdrempelige en gelijkwaardige manier om een kind wat extra liefde en aandacht te geven. Gewoon thuis, met je eigen kinderen erbij.’

Ook vraagouders gezocht

Vraagouders hebben juist een extra steuntje in de rug nodig om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Met een beetje hulp van buiten en wat meer tijd voor zichzelf kunnen zij de zorg voor het gezin weer beter aan. Ervaringen laten zien dat dit nog een bijkomend positief effect heeft. Niet zelden ontstaan er vriendschappen en een netwerk dat goed van pas kan komen.

Op dit moment zijn in Zwartewaterland 16 kinderen aan steunouders gekoppeld. Daarnaast staan nog eens vijf kinderen op de lijst. ‘Maar de werkelijke vraag naar steunouders is veel groter’, weet Slingerland. ‘Om een goede match te kunnen maken moeten er voor ieder kind vijf kandidaten zijn. Daar komt nog bij dat de vraag de komende tijd zomaar kan toenemen, omdat het project nog niet bij iedereen bekend is. In Zwartewaterland willen we dat ieder kind gezond, veilig en kansrijk kan opgroeien. Daarom zoeken we niet alleen steunouders, maar ook vraagouders.’

Martijn en Gerieke van Til uit Hasselt zijn al bijna een jaar steunouder voor een broertje en een zusje. ‘Het is een mooie manier om iets te betekenen voor mensen buiten onze familie- en kennissenkring’, zegt Gerieke. Martijn vult aan: ‘Doordat de kinderen hier iedere week komen, zien we echt ontwikkeling. Het is fijn om samen met moeder een rol te hebben in de vorming en ontwikkeling van deze kinderen. Ze genieten van de ruimte in ons huis en in de tuin. Een badje in de tuin, boeken halen bij de bibliotheek, dino-eieren zoeken in het bos. Het zijn kleine dingen waarmee we deze kinderen blij maken.’ 

Aanmelden gaat zo!

Steunouders worden niet aan hun lot overgelaten. De steunoudercoördinator van de gemeente Zwartewaterland begeleidt hen bij de start en in de loop van het traject. Ook krijgen steunouders een tweedaagse training, waarin zij handvatten krijgen om hun rol goed uit te voeren. Zij vragen zelf een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan, maar deze wordt door de gemeente vergoed. Vooraf maken steun- en vraagouders altijd uitgebreid kennis.

‘Vanzelfsprekend is er maatwerk mogelijk’, zegt Slingerland. ‘Om een succesvolle match te kunnen maken moet er moet een klik zijn. Maar ook praktisch moet het passen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal dagdelen en de specifieke dagen. Voor mensen die overwegen zich aan te melden als steun-, maar ook als vraagouder moet dat overigens geen belemmering zijn. We zoeken altijd naar een mogelijkheid om te helpen. Gelukkig zijn onze inwoners echt bereid wat voor elkaar te doen.’

Meld u aan