In WerkgeversServicepunt Regio Zwolle werken gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen om werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken met raad en daad bij te staan. Daarin staat de vraag van de werkgever centraal. De dienstverlening van de deelnemende partners wordt primair daarop afgestemd.

Het WerkgeversServicepunt denkt bijvoorbeeld mee als een werkgever iemand wil aannemen die moeilijk(er) aan het werk komt, o.a. door nuttige informatie en praktische ondersteuning te bieden. Samen met brancheorganisaties en opleiders kan het WerkgeversServicepunt (om- of bij)scholingstrajecten ten aanzien van kansrijke beroepen en sectoren faciliteren, waardoor vacatures efficiënter en effectiever kunnen worden vervuld.

Wat biedt WerkgeversServicepunt Regio Zwolle?

  • Eén aanspreekpunt
  • Kosteloze dienstverlening
  • Advies over en ondersteuning bij o.a. werving en selectie personeel, financiële regelingen, invulling banenafspraak (Participatiewet)
  • Analyse inclusieve arbeidsorganisatie
  • Informatiebijeenkomsten voor personeel in geval van reorganisatie/ontslag
  • Informatiebijeenkomsten voor werkgevers (met thema’s als Ziek uit dienst, Participatiewet, WWZ, etc.)
  • Hulp bij werven in Europa

Contact

U kunt bij het werkgeversservicepunt terecht via telefoonnummer 14 038 of per e-mail ondernemersloket@zwartewaterland.nl. Kijk voor meer informatie op de website WerkgeversServicepunt Regio Zwolle

Heeft u gevonden wat u zocht?