Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

DigiD linkLeerlingenvervoer 2023-2024 aanvragen

DigiD linkLeerlingenvervoer 2024-2025 aanvragen

U kunt het formulier ook downloaden onderaan de pagina. Dit formulier stuurt u per post naar de gemeente.

Leerlingenvervoer beëindigen

Wilt u geen gebruik meer maken van het leerlingenvervoer voor uw kind? Dan kunt u de gegevens van uw kind aan de gemeente doorgeven.

Leerlingenvervoer beëindigen

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Afhankelijk van het soort school en uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage en de andere voorwaarden staan in de Verordening Leerlingenvervoer.

Taxi Centrale Zwolle

Taxi Centrale Zwolle (TCZ) voert het leerlingenvervoer uit in onze gemeente. TCZ is het aanspreekpunt ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer. TCZ is op werkdagen bereikbaar van 07.00 tot 17.00 uur via 038 497 17 04. Of per mail op groepsvervoer@tcz.nl.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie, vragen of het doorgeven van wijzigingen in uw situatie kunt u de gemeente bellen: 14 038. Of neem contact op per mail via leerlingenvervoer@zwartewaterland.nl 

Klacht melden

Uiteraard doen wij er alles aan om te zorgen dat u tevreden bent over het vervoer. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u deze melden. U kunt voor uw klacht contact opnemen met het OVB. Dit is een onafhankelijke partij die klachten over de uitvoering van het vervoer beoordeelt. Een klacht doorgeven kan op de volgende manieren:

  • Telefoon: 0800 277 72 77 (op werkdagen tussen 08.30-16.30 uur)
  • E-mail: ovb@larcom.nl
  • Per post naar: OVB, Antwoordnummer 5, 7700 VL Ommen