De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is belangrijk . De gemeente Zwartewaterland gaat daarom heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat hoe we dat doen en voor welke doelen we de gegevens verwerken. En daarnaast op basis van welke wettelijke grondslag we die gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn, zoals inzage, correctie en het indienen van klachten.

Wettelijke regelgeving

De AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die we verwerken via de website van de gemeente Zwartewaterland. Als u gebruik maakt van de diensten of producten van de gemeente Zwartewaterland hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier op de website, cookies of het digitaal loket. 

De gemeente Zwartewaterland vraagt alleen om gegevens die nodig zijn om een dienst of product te leveren. Welke persoonsgegevens dit zijn kan verschillen. De persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld via de website verwerken zijn: naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

De gemeente Zwartewaterland verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit volgens de wet mag of moet. Bijvoorbeeld in het kader van een publiekrechtelijke taak, of op basis van een wettelijke verplichting. Maar ook als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor het beoordelen van uw aanvraag, het verzenden van brieven of om onze dienstverlening uit te voeren. 

Hoe gaat de gemeente Zwartewaterland om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier en volgens de AVG verwerkt. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Geeft u bijvoorbeeld uw naam en adres voor het toesturen van bepaalde informatie? Dan gebruiken we deze gegevens niet om een andere aanvraag af te handelen. 

De gemeente Zwartewaterland bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en/of mag volgens de wet.

De gemeente Zwartewaterland hanteert beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee voldoen we aan de gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Delen met anderen

Gemeente Zwartewaterland geeft uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij overeenkomsten. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en zorgvuldige omgang met uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar de privacy officer van de gemeente Zwartewaterland.

Het is belangrijk dat u zich bij dit verzoek kunt legitimeren. Zo weten we zeker dat de gegevens die u wilt bekijken, aanpassen of verwijderen echt van u zijn. U mag geen gegevens van andere personen bekijken. De privacy officer neemt het intakeformulier in behandeling. Deze zal contact opnemen voor de behandeling van uw verzoek. 

Wat doet de gemeente met mijn foto?

Wij gebruiken alleen foto's waar mensen op staan die speciaal toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun foto in verschillende situaties. Of we gebruiken foto’s waarop mensen niet te herkennen zijn.

Hebt u vragen? Wilt u meer weten over dit onderwerp of twijfelt u of u wel toestemming wilt geven? Neem dan gerust contact met ons op via info@zwartewaterland.nl of t. 14 038. Bij problemen kunt u vragen naar de privacy officer van de gemeente Zwartewaterland. De privacy officer controleert of de gemeente de privacyregels goed toepast. U kunt hier ook terecht met een klacht over het gebruik van uw foto door de gemeente.

En hoe zit het met de zogenaamde cookies op de website?

De website van de gemeente Zwartewaterland maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de informatie op de website voor bezoekers steeds beter vindbaar te maken. Een cookie registreert geen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. 

We gebruiken cookies om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen. Daarbij maskeren we een deel van uw IP-adres, zodat wij niet precies kunnen zien welk IP-adres ons bezoekt. Wel houden wel de tijd van een bezoek aan de site en de pagina’s die u bezoekt bij. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Gebruik van algoritmes

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt:

  • bij het maken van berekeningen,
  • om een probleem op te lossen of
  • een vraag te beantwoorden.

Meer over algoritmes leest u op de website Overheid.nl.

De samenleving digitaliseert. Ook de gemeente Zwartewaterland. Daarbij maken we vaker gebruik van algoritmes. Het gebruik van algoritmes biedt kansen. Maar kent ook risico's. Daarom toetsen wij het gebruik van algoritmes op privacy (AVG), informatiebeveiliging en ethiek. Wij zijn graag open en duidelijk over het gebruik van algoritmes. Daarom publiceren wij algoritmes in het Algoritmeregister van gemeente Zwartewaterland. Daar leggen we uit wat het algoritme precies doet. 

Vragen over een algoritme in het register? Neem contact op via algoritme@zwartewaterland.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail avgverzoeken@zwartewaterland.nl  of via 14 038.