Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en art. 170 van de Wegenverkeerswet gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid tot het wegslepen van het volgende voertuig:

  • een auto, blauwe Mercedes
  • met het (doorvoer)kenteken 57-FR-JX
Op deze foto staat auto waarvan de eigenaar wordt gezocht. Het gaat om een blauwe Mercedes met kenteken 57-FR-JX.
De blauwe Mercedes waarvan de eigenaar wordt gezocht.

Het voertuig is op 25 mei 2021 aan de Oosterkaai te Genemuiden weggesleept op basis van de Wegsleepverordening gemeente Zwartewaterland. De eigenaar van bovengenoemde auto kan niet worden achterhaald. Het voertuig staat opgeslagen bij Hooikammer Autoberging B.V., gevestigd aan de Oude Rijksweg 201 te Staphorst (088-2424724). De rechthebbende kan, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en het bewaren, de auto terugkrijgen. Het kostenbedrag wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van de wegsleepverordening Zwartewaterland. 

Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig om zich bij de gemeente Zwartewaterland te melden. Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd. De kosten voor het wegslepen en bewaren moet worden betaald door de eigenaar of houder van het voertuig.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Toezicht & Handhaving, via het telefoonnummer 14 038.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Bekijk hieronder de bezwaarclausule op onze website.

Bezwaar maken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland