Wat is het?

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

Hoe werkt het?

U moet schriftelijk bezwaar maken. Mondeling bezwaar of een bezwaar via e-mail is niet mogelijk. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van de gemeente Zwartewaterland, 
t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie,
postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Bent u geen advocaat? Dan heeft u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient u daarvoor toestemming geeft.

Reactie op uw bezwaar

Na ontvangst van het bezwaarschrift nemen wij contact met u op. We bespreken dan met u of er nog onduidelijkheden zijn. Ook bespreken we of er misschien een andere oplossing is. Soms blijkt een bezwaarprocedure helemaal niet nodig.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift

We leggen uw bezwaar voor aan een onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat de periode voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij is, wordt binnen 12 weken een beslissing genomen. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking

U heeft bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning. U wilt dat de bouw niet start, zolang er geen beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Overijssel, sector voorlopige voorzieningen. Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Digitaal verzoek om voorlopige voorziening indienen

U kunt ook digitaal (met DigiD) een verzoek indienen via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Heeft u gevonden wat u zocht?