In onze gemeente gaan we de opvang verzorgen van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over deze opvang.

Автоматично перекласти цю сторінку(externe link)

Staat uw vraag er niet bij? Mail naar het meldpunt: oekraine@zwartewaterland.nl. Of bel naar: 14 038.

Over de opvang

Wanneer komen de vluchtelingen naar Zwartewaterland?

Op dit moment verblijven vluchtelingen uit Oekraïne al in Zwartewaterland. Ze zijn tijdelijk gehuisvest in één van de gemeentelijke opvanglocaties of bij particulieren thuis.

Hoeveel vluchtelingen vangt Zwartewaterland op?

De nood is hoog. Als gemeente willen we daarom onderdak bieden aan zo'n 150 vluchtelingen. De meeste vluchtelingen vangen we op in de gemeentelijke opvang Westererf in Genemuiden en straks aan de Hanzeweg in Hasselt.

Welke vluchtelingen komen naar de gemeente Zwartewaterland?

Op dit moment hebben we in onze gemeente alleen vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zijn onder andere via Polen naar Nederland gekomen.

Hoe lang duurt de opvang van vluchtelingen?

Hoe lang opvang nodig is, hangt af van hoe het conflict in Oekraïne zich ontwikkelt. Er is nu nog veel onduidelijk. De initiatiefnemers van de huidige noodopvang in onze gemeente kunnen de faciliteiten als dat nodig is aanbieden voor een periode van 6 tot 24 maanden.

Waarom kiest de gemeente voor noodopvang van vluchtelingen?

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens schattingen nu ongeveer anderhalf miljoen mensen op de vlucht geslagen. De opvang van deze vluchtelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Europa en voor Nederland.

Als gemeente hebben we de opdracht gekregen om crisisnoodopvang plekken te realiseren. De gemeente Zwartewaterland wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een adequate opvang van vluchtelingen. We zien hoe hoog de nood nu is op dit gebied, en willen daarin als gemeente behulpzaam zijn.

Hoe maakt de gemeente de keuze voor een noodopvanglocatie?

Er zijn veel initiatieven ontstaan om vluchtelingen op te vangen. We richten ons eerst op initiatieven voor opvang voor een grotere schaal. Als de stroom van vluchtelingen groter wordt, kijken we in een later stadium ook naar kleinschalige opvang en particuliere initiatieven.

De gemeente wil vluchtelingen op centrale locaties huisvesten om een goed gestructureerde, verantwoordelijke en veilige opvang te waarborgen. Daarbij is ook aandacht voor een goede organisatie van onderwijs, medisch en psychisch sociale zorg en werk.

Waar komen de noodopvanglocaties in Zwartewaterland?

In de gemeente Zwartewaterland zijn 4 locaties voor gemeentelijke opvang:

  • Locatie Westererf (Kamperzeedijk in Genemuiden)
  • Locatie Hanzeweg (Hasselt), in ontwikkeling
  • Locatie De Meente (Dorus Rijkersstraat in Genemuiden)
  • Locatie Betap (Biezenstraat  in Genemuiden)

Hoe weet de gemeente waar vluchtelingen zitten?

We registreren alle vluchtelingen die in onze gemeente worden opgevangen. Hiervoor hebben we een eerste inventarisatie gedaan. Inwoners die voor opvang zorgen en zich nog niet hebben gemeld bij de gemeente kunnen dit alsnog doen via onderstaande link.

Meld opvang van vluchtelingen

De registratie gebeurt via de Basis Registratie Personen (BRP). Die informatie helpt de gemeente om in beeld te hebben wie er op dit moment in de gemeente verblijven.

Hoe is het vervoer van en naar de opvanglocatie geregeld?

Aanbieders van openbaar vervoer in onze regio bieden het vervoer voor vluchtelingen uit Oekraïne gratis aan. Zij reizen gratis met de bus en de trein op vertoon van hun paspoort.

Wie betaalt de noodopvang in Zwartewaterland?

De opvang en organisatie van de (crisis)noodopvang van Oekraïners brengen kosten met zich mee. Een deel van de kosten worden betaald door donaties en sponsoring. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de kosten die voor opvang te vergoeden.

Is de gemeente verplicht om deze opvang aan te bieden?

Als gemeente hebben we de opdracht gekregen om plekken voor crisisnoodopvang te realiseren. De gemeente Zwartewaterland wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een adequate opvang van vluchtelingen. We zien hoe hoog de nood nu is op dit gebied, en willen daarin als gemeente behulpzaam zijn.

Komen er op den duur meer vluchtelingen naar Zwartewaterland?

Het totaal aantal mensen dat Oekraïne zal ontvluchten is lastig in te schatten. Dit hangt voor een groot deel af van de duur en intensiteit van de oorlog. Schattingen lopen uiteen tussen de drie en zeven miljoen mensen. Welk deel daarvan naar Nederland zal komen, is nu niet te voorzien. Het kabinet houdt er rekening mee dat het de komende weken en maanden kan gaan om tienduizenden vluchtelingen.

De gemeente Zwartewaterland kiest zelf voor invulling van de opvanglocaties. Dat biedt de mogelijkheid om Oekraïners die verwant zijn, of uit dezelfde streek komen, in Zwartewaterland samen te brengen. Ze kunnen elkaar op die manier steun geven.

Waarom gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne andere regels dan voor asielzoekers?

De vluchteling uit Oekraïne zijn in beginsel nog geen asielzoeker. Dit komt doordat de termijn van de opvang nog onduidelijk is.

Europa treedt eensgezind op als het gaat om het ontvangen van allen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Ten aanzien van de toekomstige tijdelijke status voor Oekraïners wordt nu de uitwerking vormgegeven van de Europese afspraken rondom de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Op die wijze wordt gestreefd naar een uniforme status voor alle Oekraïners. Daarbij zullen ook aspecten rondom gezondheidszorg, eventuele arbeidsmarktparticipatie en scholing van kinderen worden betrokken. 

Over het verblijf

Waar bestaat de opvang uit?

Met de opvang bieden we veiligheid en verbinding aan voor de vluchtelingen. We zorgen voor een bed, water, eten en als dat nodig is zorg. Verder kijken we naar de mogelijkheden voor onderwijs en eventueel werk en inkomen.

Het uitgangspunt is dat elke opvanglocatie dezelfde voorzieningen heeft. Die voorzieningen zijn onder meer gezamenlijke ruimten, slaapvertrekken, sanitair en hygiëne, activiteiten, dagbesteding en medische voorzieningen.

Welke hulp is bij de noodopvanglocatie aanwezig?

De vluchtelingen worden voorzien van onderdak en eten. Voor de begeleiding van de vluchtelingen zijn er dagelijks vrijwilligers aanwezig. Tijdens de nacht is er ondersteuning van mensen van het Rode Kruis.

Vindt er registratie plaats?

De mensen uit Oekraïne die in onze gemeente verblijven, registreren wij in de Basis Registratie Personen (BRP). Ze kunnen hiervoor een afspraak maken bij de gemeente via het telefoonnummer 14 038. Die informatie helpt de gemeente om in beeld te hebben wie er op dit moment in de gemeente verblijven. De registratie in de BRP maakt het voor mensen uit Oekraïne ook mogelijk om te werken of een bankrekening te openen.

Kunnen de vluchtelingen van het terrein van de noodopvanglocatie af?

De vluchtelingen in de noodopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan.

Hoe is de privacy van de vluchtelingen geregeld?

We proberen de vluchtelingen zoveel mogelijk privacy te bieden, maar het blijft een noodopvang.

Kan ik de vluchtelingen op de noodopvanglocatie bezoeken?

Het is niet de bedoeling dat u zelf de noodopvanglocatie bezoekt. Heeft u een initiatief voor de vluchtelingen? Mail naar het meldpunt: oekraine@zwartewaterland.nl. De gemeente brengt u dan in contact met de coördinator van de opvanglocatie. 

Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid op en rond de locatie?

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft.

Over zelf hulp aanbieden

Kan ik spullen brengen naar de opvanglocatie?

Wilt u spullen doneren? Kijk dan voor meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland(externe link).

Waar kan ik terecht als ik geld wil doneren?

Wilt u geld geven aan Oekraïners die hulp nodig hebben? Dan kunt u doneren via Giro555(externe link). Dit is de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben..

Mag ik zelf vluchtelingen opvangen of helpen?

Er zijn in heel Nederland vele particuliere initiatieven om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen, door bijvoorbeeld goederen of diensten ter beschikking te stellen. Ook zijn er verschillende (particuliere) initiatieven opgezet om vluchtelingen uit Oekraïne (tijdelijk) in huis te nemen of onderdak te bieden. Dergelijke initiatieven tonen de solidariteit van veel Nederlanders en verlichten de druk op de opvang die door gemeenten en veiligheidsregio’s worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd brengen deze initiatieven ook risico’s met zich mee. Een belangrijk risico is dat vluchtelingen uit Oekraïne vanwege het grote en versnipperde aanbod van opvangplaatsen uit beeld kunnen raken van de overheid, waardoor zij eerder slachtoffer kunnen worden van uitbuiting of ander ongewenst gedrag.

Wat gebeurt er met vluchtelingen die bij mensen thuis zijn opgevangen?

Als daar behoefte aan is, zoeken we een alternatieve locatie voor de mensen die in gezinnen zijn opgevangen. Op die manieren kunnen we alle vluchtelingen een duurzame en kwalitatief goede opvang bieden.