Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang is gekomen, hebben een groot aantal mensen opvang voor deze vluchtelingen uit Oekraïne in hun huis aangeboden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Автоматично перекласти цю сторінку

In onze gemeente zijn veel particuliere initiatieven opgezet om vluchtelingen uit Oekraïne (tijdelijk) in huis te nemen of onderdak te bieden. Zulke initiatieven laten de solidariteit zien van onze gemeenschap.

Deze initiatieven brengen ook risico's met zich mee. Een belangrijk risico is dat vluchtelingen uit Oekraïne vanwege het grote en versnipperde aanbod van opvangplaatsen uit beeld kunnen raken van de gemeente. Dat kan voor ongewenste gevolgen zorgen. Daarom willen wij goed in beeld hebben waar vluchtelingen in onze gemeente verblijven. Heeft u een initiatief om een grote groep vluchtelingen op te vangen? Meld het bij ons via onderstaande knop.

Meld uw initiatief voor opvang

Ondersteuning

Voor het opvangen van vluchtelingen door een particulier initiatief is geen vergoeding beschikbaar. Komt u door de opvang in de financiële problemen door het aanbieden van bed, bad en brood? Neem contact met ons op via oekraine@zwartewaterland.nl.

Het bieden van onderdak is een grote verantwoordelijkheid. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren. Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Naar de handreiking

Kiezen voor centrale opvang

In onze gemeente hebben we op een aantal plekken een centrale opvang beschikbaar voor inwoners uit Oekraïne. Daarmee willen we onze inwoners ontlasten, die nu voor huisvesting van vluchtelingen zorgen. Vooral ook omdat het nog steeds onduidelijk is op welke termijn vluchtelingen terug kunnen keren naar Oekraïne.

De centrale opvang in onze gemeente biedt veel voordelen voor vluchtelingen. Deze locaties hebben we ingericht om de bewoners goede zorg te verlenen. De bewoners hebben hier onderling ook veel steun aan elkaar. Verder is er goede ondersteuning van vrijwilligers. Zij helpen de bewoners met vragen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs en werk.

Wilt u meer informatie over deze centrale opvang? Of wilt u de mogelijkheid bespreken om vluchtelingen die u opvangt te verhuizen? Bel of mail gerust met ons om dit te bespreken. Dit kan op 14 038 of per mail naar oekraine@zwartewaterland.nl.