Onderwijs speelt een belangrijke rol in het leven van de jeugd en hun ouders. In de jaren dat kinderen naar school gaan ontwikkelen zij vaardigheden. Ook doen zij kennis op die hen zo goed mogelijk moet voorbereiden de toekomst. Goed onderwijs is in het begin een taak en verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente ondersteunt waar nodig of gewenst. Het zorgen voor goede huisvesting is een taak van gemeente en schoolbesturen samen.

Overzicht scholen 

In de gemeente Zwartewaterland zijn 16 basisscholen en is 1 middelbare school. Meer informatie over de basisscholen en het voorgezet onderwijs in Zwartewaterland vindt u op:

samenzwartewaterland.nl/scholen(externe link)

Speciaal onderwijs

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en kinderen met gedragsstoornissen gaan naar het speciaal onderwijs. In de gemeente Zwartewaterland is geen school voor speciaal onderwijs. Deze scholen vindt u in de gemeentes Zwolle, Kampen en Meppel. Voor het vervoer van en naar deze scholen kunnen ouders in veel gevallen gebruik maken van leerlingenvervoer.

Leerplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. In 1969 is de Leerplichtwet ingevoerd. Volgens de wet zijn kinderen van 5 tot 18 jaar leerplichtig. Lees meer over de leerplicht en mogelijkheden voor bijzonder verlof en vrijstelling

 

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Op de website van de Onderwijsinspectie(externe link) vindt u de beoordeling van de scholen in de gemeente Zwartewaterland.

Samenwerking scholen en gemeente

In Zwartewaterland werken de scholen en de gemeente samen op een aantal terreinen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. De gemeente ondersteunt de scholen daarbij. Huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding en het voorkomen van onderwijsachterstanden zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden. De gemeente heeft een belangrijke rol in de samenwerking tussen scholen en andere organisaties op het terrein van jeugd.

Lokale Educatie en Preventieve Agenda

De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind uit Zwartewaterland met dezelfde kansen de onderwijsloopbaan kan doorlopen. Dit is uitgewerkt in de lokale Educatie en Preventieve Agenda 'Gelijke kansen voor ieder kind'. Belangrijke thema’s zijn het voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Andere thema’s zijn de integratie van anderstalige kinderen en hun ouders, taalontwikkeling, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling en hulp bij het opvoeden en opgroeien. De gemeente heeft de uitgangspunten uit de Lokale Educatieve en Preventieve Agenda samen met lokale partners verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Ouder- en jeugdsteunpunt Samenwerkingsverband Hanzeland

Heeft u een vraag over passend onderwijs? Vanuit het ouder- en jeugdsteunpunt worden ouders, verzorgers en leerlingen geholpen door ze te ondersteunen en te adviseren bij vragen rondom passend onderwijs. Binnen het steunpunt wordt onafhankelijk gewerkt.

Contactgegevens Ouder- en jeugdsteunpunt

Primair onderwijs: steunpunt@2305po.nl
Voortgezet onderwijs: steunpunt@swvvoijsselvecht.nl
Gezamenlijk telefoonnummer: 06 - 57 12 59 52

Meer informatie

Download de flyer van het Ouder- en jeugdsteunpunt

Meer informatie op website Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid kunt u veel algemene informatie vinden over het basisonderwijs(externe link), met name in de gids voor ouders en verzorgers.