Wat is het?

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan noemen we dit ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. Soms is structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. Dit staat in de Leerplichtwet. De leerplichtwet geldt voor de kinderen van 5 tot 18 jaar.

  • Jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten worden ‘voortijdig schoolverlaters’ genoemd. Met deze jongeren wordt gekeken naar een traject op maat, zodat er toch een diploma behaald kan worden.
  • U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen.
  • Het toezicht op de leerplicht is een taak van de gemeente. Hiervoor is een leerplichtambtenaar aangesteld.
  • De leerplichtambtenaar is bereikbaar via T. 14 038 of via leerplicht@zwartewaterland.nl

Mail de leerplichtambtenaar

Hoe werkt het?

Aanvraagformulieren voor verlof (buiten de schoolvakanties) kunt u krijgen bij de directeur van de school. U moet het formulier invullen en inleveren bij de directeur van de school. 

Beoordeling individueel

De directeur beoordeelt alle verlofaanvragen individueel. Eventuele toestemming is altijd voor maximaal tien schooldagen. Ook de verlofaanvragen door “andere gewichtige omstandigheden” tot tien dagen behandelt de directeur zelf.

Meer dan tien dagen

Aanvragen voor meer dan tien dagen stuurt de school door naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De directeur kan bij twijfel advies vragen bij de leerplichtambtenaar over hoe hij de Leerplichtwet moet uitvoeren.

Aanvullende informatie

De leerplichtambtenaar is er niet alleen om overtreders van de Leerplichtwet op de vingers te tikken. De ambtenaar heeft ook een maatschappelijke zorgtaak. De leerplichtambtenaar zoekt naar oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan in gevaar brengen. Soms moet de leerplichtambtenaar de Officier van Justitie in schakelen. 

De leerplichtambtenaar is onderdeel van de Centrale Toegang van de gemeente. In de Centrale Toegang werken medewerkers van jeugd, WMO en participatie samen. Zij werken volgens het idee ‘één gezin, één plan’. Zo kunnen zij maatwerk voor ieder persoon/gezin leveren.

Heeft u gevonden wat u zocht?