Wat is het?

Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij naar school moeten. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. Soms is structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

U kunt tot maximaal 10 schooldagen verlof buiten de schoolvakanties zelf bij de school aanvragen. Van uw school kunt u hiervoor een formulier ontvangen. De directeur van uw school besluit over uw aanvraag.

Wilt u verlof voor meer dan 10 schooldagen? Dan stuurt de school uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Over de leerplichtambtenaar

Het toezicht op de leerplicht is een taak van de gemeente. Hiervoor hebben wij een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar helpt leerlingen ook bij problemen die de schoolloopbaan in gevaar brengen. Hierbij werkt de leerplicht ambtenaar samen met medewerkers van jeugd, WMO en participatie. Zij werken volgens het idee 'één gezin, één plan'. Zo kunnen zij maatwerk leveren voor iedere persoon of ieder gezin. Met jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten, kijken we naar een traject op maat, zodat deze voortijdig schoolverlaters toch een diploma kunnen halen.

Heeft u een vraag voor de leerplichtambtenaar? Bel of mail naar 14 038 of leerplicht@zwartewaterland.nl.

RMC-regio IJssel-Vecht

Om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen, maakt de gemeente Zwartewaterland onderdeel uit van het samenwerkingsverband RMC-regio IJssel-Vecht. Meer informatie hierover staat op de website www.LerenWerktWel.nl(externe link).