De eikenprocessierups bevindt zich op dit moment in het larvestadium 4. Dit is het eerste stadium waarin de rupsen brandharen hebben. Dit betekent ook dat de overlastfase vanaf dit moment begint. Voor het doorgeven van waarnemingen van eikenprocessierupsen of hun nesten kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Bestrijding van eikenprocessierupsen

In onze gemeente staan relatief weinig eiken. De meeste eiken staan verspreid over de gemeente, maar langs de Verkavelingsweg staan naar verhouding veel eiken. Deze weg wordt gebruikt als fietsroute en daarom hebben wij langs deze weg preventieve bestrijding uitgevoerd. Het kan zijn dat niet alle rupsen daarbij geraakt zijn, zodat er alsnog rupsen en nesten voorkomen. Op de overige eiken in de gemeente hebben wij geen preventieve bestrijding uitgevoerd. Ook hier kunnen nu rupsen en nesten voorkomen. De gemeente monitort de eiken waar vorig jaar de eikenprocessierups in aanwezig was. Op deze manier kan de reactieve bestrijding (wegzuigen van de nesten) tijdig worden ingezet, waardoor de overlast zoveel als mogelijk voorkomen wordt. 

Melden van waargenomen rupsen of nesten

Indien u rupsen of nesten waarneemt, wordt u verzocht dit door te geven aan de gemeente. Dat kan via het telefoonnummer 14038 of via de website www.zwartewaterland.nl (via ‘melding openbare ruimte’). De gemeente registreert uw melding en zal afwegen of ingrijpen nodig is. Dit is afhankelijk van het aantal waargenomen rupsen of de grootte van het nest, de locatie en de beschikbare capaciteit. U krijgt bericht van de wijze van afhandeling. Indien wordt besloten om in te grijpen, dan worden de nesten weggezogen door een gespecialiseerd bedrijf. 
 

Herkenning van de rups en van de nesten

Eikenprocessierupsen zijn 2-3 cm lange grijsgroene rupsen met lange (tot 1 cm), witte afstaande haren. Dit zijn niet de brandharen, deze zijn met het blote oog niet te zien. De rupsen hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart-rijen, waar de rups haar naam aan dankt. Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen zitten. Dit nest is gemaakt van lichtgrijze spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuiden en brandharen van de rupsen. Het nest ziet er uit als een zakvormige grijze buidel van spinnenrag en bevindt zich op de stam of onder een tak-oksel van een eik. De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom graag aan de zuidkant van de boomstammen. 
Pas op voor de brandharen van de rups. De rups schiet deze minuscule haartjes af zodra hij zich bedreigt voelt. De brandharen zitten ook in het spinsel waaruit de nesten van de rupsen bestaan. Houdt dus de nodige afstand, zeker bij winderig weer. 
 

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen, de bestrijding ervan en hoe te handelen bij klachten is te vinden op de websites: processierups.nu en oakie.info.