In de Burgemeester Malcorpslaan en Sikkel in Hasselt wordt regelmatig te hard gereden. De gemeente Zwartewaterland pakt een groot aantal kruispunten aan om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen.

Het gaat om de kruispunten van de Burgemeester Malcorpslaan met de Sikkel, De Elshagen, Het Kooistuk, De Schraa, De Poortmaat en Het Woltmansland. Bij De Bagijnenkamp komt een schoolzonemarkering. En de Sikkel krijgt een wegvakplateau.

Gemiddelde snelheid hoger dan toegestane snelheid

Uit metingen blijkt dat in de wijk te hard wordt gereden. Op een doorsnee dag rijden er ruim 1.650 voertuigen per dag door de Sikkel met een gemiddelde snelheid van 37 km/h. Hier is max 30 km/h toegestaan. Meer dan de helft rijdt harder dan 35 km/h en 9% zelfs harder dan 45 km/h.
Met het aanpassen van de aansluitingen en kruisingen verlagen we de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Maar de weggebruiker moet zelf ook verantwoordelijkheid nemen en zich aan de maximale snelheid houden.

Malcorpslaan - Sikkel

Locatie Malcorpslaan - Sikkel overzichtstekening

Infographic gebruik Malcorpslaan - Sikkel

Infographic gebruik Malcorpslaan - Sikkel
Gebruik Malcorpslaan - Sikkel

Sikkel - Rietsnit

Locatie Sikkel - Rietsnit overzichtstekening

Malcorpslaan

Locatie Malcorpslaan overzichtstekening

De werkzaamheden beginnen op maandag 4 oktober

Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen wordt het werk stapsgewijs uitgevoerd. De aannemer begint op 4 oktober met het kruispunt Malcorpslaan-Sikkel bij de sportvelden. Daarna volgen een voor een de andere kruispunten. Woningen en overige voorzieningen blijven ondertussen bereikbaar. Wanneer welke kruispunten aan de beurt zijn, hangt af van de weersomstandigheden. De aannemer informeert bewoners en bestemmingsverkeer hierover tijdig met aankondigingsborden en huis-aan-huisbrieven. Naar verwachting is het werk eind dit jaar gereed. 

Voortvarend aan de slag 

De gemeente heeft subsidies van rijk en provincie ontvangen voor verkeersveiligheidsprojecten. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden waardoor het noodzakelijk is dat we het project snel uitvoeren. De projecten moeten namelijk voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd.

Inrichting van de weg pakken we later aan 

De inrichting van de Burgemeester Malcorpslaan en Sikkel heeft nog niet de uitstraling van een 30 km/h weg. Wanneer we de riolering van de weg gaan vervangen, versmallen we de weg. Ook vervangen we het asfalt door klinkerverharding zoals gebruikelijk bij 30 km/hzones. Vooruitlopend daarop passen we wel vast de kruispunten aan omdat daar dus relatief veel veiligheidswinst valt te behalen.

Groenere wijk

We combineren het aanpassen van de kruispunten met het leefbaarder en klimaatbestendiger maken van de wijk. Omdat we een aantal kruispunten  kleiner maken, blijft er meer ruimte over voor groen. Zo passen we onze leefomgeving aan het veranderende klimaat aan.

Heeft u gevonden wat u zocht?