Uit metingen blijkt dat in de wijk vaak te hard wordt gereden. De gemeente wil daarom de belangrijke doorvoerwegen Burgemeester Malcorpslaan en de Sikkel verkeersveiliger maken. “We beginnen met de kruispunten”, zegt Slingerland. “Later, wanneer ook de riolering moet worden vervangen, versmallen we de weg en vervangen we het asfalt door klinkers. Zo geven we deze 30km-weg ook de uitstraling van een 30 km-weg.”

De aanpassing van de kruispunten levert al veel veiligheidswinst op. Het gaat om de kruispunten van de Burgemeester Malcorpslaan met de Sikkel, De Elshagen, Het Kooistuk, De Schraa, De Poortmaat en Het Woltmansland. Aan weerzijde van de school bij De Bagijnenkamp komen voetgangersoversteken op plateaus met schoolzonemarkering.

Kruispunten worden stuk voor stuk aangepakt

Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen wordt het werk stapsgewijs uitgevoerd. De aannemer begint op 4 oktober met het kruispunt Malcorpslaan-Sikkel bij de sportvelden. Daarna volgen een voor een de andere kruispunten. Woningen en overige voorzieningen blijven ondertussen bereikbaar. Wanneer welke kruispunten aan de beurt zijn, hangt af van de weersomstandigheden. De aannemer informeert bewoners en bestemmingsverkeer hierover tijdig met aankondigingsborden en huis-aan-huisbrieven. Naar verwachting is het werk eind dit jaar gereed. 
 

Openbaar vervoer via andere route

Van week 40 tot en met week 47 rijdt de bus een aangepaste route. Kijk voor de aangepaste dienstregeling op www.connexxion.nl/dienstregeling.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de pagina Burgemeester Malcorpslaan/Sikkel. Hier vindt u ook een schets van de aanpassingen.