De gemeente en bijna 50 maatschappelijke organisaties streven naar een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Dit betekent dat we samen streven naar Positieve Gezondheid voor alle inwoners.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is meer dan alleen voldoende bewegen en gezond eten. Positieve Gezondheid is ook dat al onze inwoners zich naar omstandigheden goed voelen. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. En ook dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet.

Op 26 januari ondertekenden de gemeente en de bijna 50 maatschappelijke organisaties het zogenaamde Preventieakkoord. Uit dit akkoord ontstaan nieuwe initiatieven, die bijdragen aan een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland.

Meld uw idee!

Heeft u zelf een goed idee om Positieve Gezondheid in de gemeente te stimuleren? Laat het ons weten! Samen kunnen we kijken of en hoe uw plan werkelijkheid kan worden.

Meld uw idee!

Resultaten verwacht in 2028

In 2028 worden de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar, zo is de bedoeling. 88% van onze inwoners ervaart de gezondheid dan als zeer goed. In 2020 was dat nog 83%. 71% voelt zich dan gelukkig, tegenover 65% drie jaar geleden. En het aantal inwoners dat kan rondkomen van het inkomen stijgt 89% naar 92%. Alle ambities en thema’s staan omschreven in de Preventienota.

Meer informatie

Meer over informatie hierover leest u in de Preventienota en de doelenboom Gezonde Basis hieronder.