OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren gezond, veilig en met voldoende kansen kunnen opgroeien? En hoe voorkomen we dat zij middelen gebruiken, zoals alcohol, drugs en tabak? Daarover gaat OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Deze aanpak loopt van 2023 tot 2028 en is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. Bij OKO werken verschillende partijen samen: de gemeente, professionals en inwoners.

De gemeente coördineert de aanpak. Daarin is ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven van maatschappelijke partners, ouders en jongeren. Zo ontstaat een netwerk rond opgroeiende jongeren. 

De OKO aanpak bestaat uit 4 stappen: monitoring, dialoog, plan en uitvoering. De eerste stap hebben we inmiddels gezet, want de GGD heeft de Jongerenmonitor in Zwartewaterland afgenomen. Daardoor weten we meer over leefstijl, welzijn en gezondheid van jongeren van 13 tot 16 jaar in onze gemeente.

Wat kunt u zelf doen?

Als ouder kunt u het gevoel krijgen dat u niet meer bestaat voor uw kind. Toch blijven pubers het belangrijk vinden wat hun ouders denken. Als ouder heeft u zeker invloed op de keuzes van uw kind. Klik op onderstaande uitklapmenu's en lees u wat u kunt doen. 

Heeft u ideeën? Wilt u meepraten en meedenken? Of wilt u meer informatie? Mail naar oko@zwartewaterland.nl.

Blijf in contact met uw kind

Hoe meer contact en verbinding met uw kind, hoe makkelijker de dingen gaan. Dus:

  • Doe wat zij doen: game eens mee, kijk naar vloggers en dezelfde YouTubefilmpjes en speel eens een potje voetbal mee. Neem samen door wat er zo leuk aan is.
  • Hou contactlijntjes door de dag heen: stuur een appje, geef een knuffel, glimlach als u oogcontact hebt, kijk even wat hij doet als u langsloopt. Dat geeft iedereen een goed gevoel.
  • Laat weten dat u van ze houdt. Laat merken dat uw puber de moeite waard is. Ook al krijgt u geen dankbare reactie: daar zijn het pubers voor. Ze kunnen waardering goed gebruiken.
  • Samen in de auto, aan de afwas, de hond uitlaten: ideale momenten voor een terloops gesprek, met ingangen om het over wat lastiger dingen te (kunnen) hebben.
  • Probeer uw puber los te zien van de grillen en nukken. Dat is gedrag. Maar welk leuk kind zit daarachter? Wat maakt hem of haar uniek? Wat lukte er wél vandaag, was wél gezellig of aardig?

Voer een gesprek over middelen

Jongeren leren over dingen door erover te praten. Dat geldt ook voor onderwerpen zoals roken en drinken. Het is dus goed om hier met hen over te praten. Een paar tips voor deze gesprekken:

  • Bereid u voor. Zoek naar goede informatie en lees erover, bijvoorbeeld op helderopvoeden.nl.
  • Leg uit wat roken, drinken en blowen is en wat het doet. Vertel ook waarom het niet goed is dat jongeren dit doen. Jongeren die goed weten wat de negatieve gevolgen van roken en drinken zijn, beginnen er later mee of zelfs helemaal niet. Dit is wetenschappelijk bewezen.
  • Stel vragen zodat uw kind zelf gaat nadenken en tot conclusies komt.

Wat is opgroeien in een kansrijke omgeving

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Dit maakt ook de kans kleiner dat zij middelen gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen samen aan zo’n leefomgeving: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. Dit zijn de vier domeinen van OKO.

In elk van deze vier domeinen maken samenwerkingspartners een aanpak. Daarin versterken zij de beschermende factoren en pakken zij de risicofactoren aan.

Beschermende factoren versterken het geluk van jongeren. Denk aan een positieve sfeer op school en steun van ouders. Deze beschermende factoren kunnen voorkomen dat jongeren middelen gaan gebruiken.

Risicofactoren verminderen het geluk van jongeren. Denk aan pesten en tot laat buiten rondhangen. Deze risicofactoren vergroten de kans dat jongeren middelen gaan gebruiken.

Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

De gemeente, ruim maatschappelijke organisaties en inwoners zetten zich in voor een Gezond en Gelukkig Zwartewaterland. Voor jongeren betekent dit dat zij gezond, veilig en met voldoende ontwikkelingskansen kunnen opgroeien. OKO helpt hierbij.

Lees meer!