Bijna 50 organisaties en verenigingen ondertekenden gister het Preventieakkoord van Zwartewaterland. Dat betekent dat zij zich structureel gaan inzetten voor de gezondheid en het geluk van onze inwoners. “Het is heel bijzonder dat zoveel partijen meedoen”, zei wethouder Jan van der Poel gister bij de bijeenkomst in Zwartsluis. “Dit tekent echt Zwartewaterland.”

Volle zaal in het Agnieten College
Volle zaal in het Agnieten College
Organisaties en verenigingen ondertekenen Preventieakkoord
Organisaties en verenigingen ondertekenen Preventieakkoord

Rond de ondertekening van het Preventieakkoord was een uitgebreid programma georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen zagen hierbij een vlammend betoog van Jacqui van Kemenade. De auteur en huisarts vertelde over hoe je gezond kunt worden door je leefstijl aan te passen. Ook was er een rondtafelgesprek over Positieve Gezondheid met verschillende professionals, wethouder Jan van der Poel en gedeputeerde Roy de Witte.

 

Eerst initiatieven gepresenteerd

Het is de bedoeling dat uit het Preventieakkoord nieuwe initiatieven ontstaan, die bijdragen aan een gezonde basis in Zwartewaterland. De eerste initiatieven werden gister gelijk gepresenteerd. Zo gaan de huisartsen en de welzijnsorganisaties een Preventieloket opzetten, waar inwoners terecht kunnen voor een passend leefstijladvies en een buddy die helpt om aan de slag te gaan. En ervaringsdeskundige Haddasah Kuper en jongerenwerker Erik Schotkamp gaan leerlingen van het Agnieten College bewust maken van de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.

Alle initiatieven moeten eraan bijdragen dat inwoners zich gelukkig en gezond voelen en zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving. “Werk is daarbij bijvoorbeeld belangrijk”, aldus wethouder Maarten Slingerland. “Een fatsoenlijk inkomen om van rond te komen is dat ook. We willen inwoners in de gelegenheid stellen om ook echt deel te kunnen nemen aan de samenleving.”

Resultaten verwacht in 2028

In 2028 worden de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar, zo is de bedoeling. 88% van onze inwoners ervaart de gezondheid dan als zeer goed. In 2020 was dat nog 83%. 71% voelt zich dan gelukkig, tegenover 65% drie jaar geleden. En het aantal inwoners dat kan rondkomen van het inkomen stijgt 89% naar 92%. Alle ambities en thema’s staan omschreven in de Preventienota.

Wethouder Jan van der Poel is blij dat zo veel verschillende partijen zich achter de ambities scharen. “In Zwartewaterland zijn we gewend om naar elkaar om te kijken. Zo krijgen we veel voor elkaar. Als ik nu zie hoeveel organisaties en verenigingen zich aansluiten, dan maakt me dat trots. En dit is nog maar het begin. Meer partijen kunnen zich aansluiten. Ik zou zeggen: doe dat ook! Doe met ons mee!”

Gedeputeerde Roy de Witte en huisarts Gabrielle Rook tijdens tafelgesprek
Gedeputeerde Roy de Witte en huisarts Gabrielle Rook tijdens tafelgesprek

Gedeputeerde Roy de Witte toonde zich enthousiast over de aanpak in Zwartewaterland. Meerdere gemeenten in Overijssel zijn met preventie bezig, wist hij. “Maar Zwartewaterland is de enige gemeente die een akkoord met maatschappelijke partijen sluit.”

 

Gezamenlijke campagne: Gezond en Gelukkig Zwartewaterland

Om de aanpak herkenbaar te maken is een permanente campagne ontwikkeld, met de naam Gezond en Gelukkig Zwartewaterland, een logo en een eenvoudig te gebruiken huisstijl.

Buurtsportcoaches onthullen het logo van de gemeenschappelijke campagne
Buurtsportcoaches onthullen het logo van de gemeenschappelijke campagne

 

Noodzaak voor ons allemaal

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Net als de vergrijzing, arbeidstekorten, inflatie en stijgende (zorg)kosten. Dit zet de houdbaarheid van de zorg en ondersteuning onder druk. Daarom is investeren in preventie en gezondheidsbevordering belangrijk.