Met de preventienota werken we aan een gezonde basis voor onze inwoners. Dit doen we niet alleen, maar met organisaties en inwoners. Samen maken we plannen voor Positieve Gezondheid voor iedereen van 0 tot 100+.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is meer dan alleen voldoende bewegen en gezond eten. Positieve Gezondheid is ook dat al onze inwoners zich naar omstandigheden goed voelen. Dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. En ook dat iedereen voldoende beweegt en gezond eet.

Samenwerken

De gemeente Zwartewaterland heeft op verschillende manieren inwoners gevraagd wat Positieve Gezondheid voor hen betekent. Zij blijken daarbij niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.

De gemeente heeft dit uitgewerkt in zes thema’s:

  • Elkaar ontmoeten
  • Iedereen doet mee
  • Ik voel me gezond en vitaal
  • Ik heb een kansrijke ontwikkeling
  • Ik kan mezelf goed redden
  • Ik voel me veilig in mijn eigen omgeving

Ook bij de verdere uitwerking van de plannen werken gemeente, inwoners en organisaties samen. Bijvoorbeeld tijdens Inspiratiesessies en de ondertekening van het Preventieakkoord.

Belangrijk

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Net als de vergrijzing, arbeidstekorten, inflatie en stijgende (zorg)kosten. Dit zet de houdbaarheid van de zorg en ondersteuning onder druk. Daarom is investeren in preventie en gezondheidsbevordering belangrijk.

Meer informatie

Meer over Positieve Gezondheid leest u in de Preventienota en de doelenboom Gezonde Basis hieronder.