De organisatie vroeg vorig jaar structurele subsidie voor het evenement aan. De gemeente Zwartewaterland wees dit toen af, omdat er op basis van de cultuurnota geen structurele subsidie mogelijk is. Toch vindt het gemeentebestuur Zwartsluis Onder Zeil van grote waarde.

Goed voor banen

‘Zwartsluis Onder Zeil trekt bezoekers van heinde en verre’, weet de burgemeester. ‘Zij zorgen voor reuring en bestedingen in Zwartsluis. Hoe langer zij blijven, hoe meer zij besteden. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Zwartsluis. Zo draagt dit meerdaagse evenement dus bij aan onze economie en aan ons toeristische beleid, waarin banengroei speerpunt is. En het sluit ook aan bij het Leefbaarheidsplan Zwartsluis, dat samen met de bewoners is opgesteld.’

Met een eenmalige subsidie van € 2.500,-- voor 2021 kan de organisatie voorlopig verder. In de komende periode, wanneer nieuw beleid wordt gemaakt, kunnen dan andere afwegingen worden gemaakt. Daarbij zou een structurele subsidie tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

Mogelijk doorschuiven naar 2023

Overigens is het nog onzeker of Zwartsluis Onder Zeil door corona dit jaar doorgaat. Mocht het niet doorgaan, dan kan de subsidie voor de organisatie van het evenement doorgeschoven worden naar 2023.

De gemeente subsidieert vanuit haar cultuurbeleid jaarlijks een evenement in de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.