Vijftien monumentale bomen in Zwartewaterland krijgen binnenkort een snoeibeurt. Deze veiligheidssnoei is nodig om het dode hout te verwijderen, zodat de bomen niet spontaan takken laten vallen. Met het goed snoeien zijn de monumentale bomen veilig en blijft een stuk groen cultureel erfgoed behouden voor Zwartewaterland.

Van iedere boom is een onderzoeksrapportage gemaakt. Op basis hiervan snoeien we de bomen of voeren we andere onderhoudswerkzaamheden uit. Op de plattegrond staat om welke boom het gaat.

Snoei heeft gevolgen voor het straatbeeld

Onderstaande bomen ondergaan een drastische snoeibeurt. Dit heeft ook gevolgen voor het straatbeeld.

Zwartsluis

Dit kaartje toont beeldbepalende beuk op de begraafplaats
De beeldbepalende beuken op de begraafplaats.

Boom 2 

Deze beeldbepalende beuk op de begraafplaats heeft een zwamaantasting. We maken de boom in de kroon wat kleiner en zetten de boom met een anker vast aan de buurboom. 

Hasselt

Dit kaartje toont de bomen in Hasselt die een snoeibeurt krijgen
De bomen in Hasselt die een snoeibeurt ondergaan.

Boom 7 (Wilhelminalaan Hasselt)

Deze beuk heeft in de stam op twee plaatsen een inrotting. De stam van de boom zetten we terug tot vijf meter hoogte. Na het broedseizoen wordt de boom na een reguliere kapaanvraag verwijderd. Voor deze boom planten we een nieuwe boom. 

Boom 8 (Kastanjelaan Hasselt)

Deze linde is hol in de stam. Voor een linde is dat op zich geen probleem, maar de zware kroon maakt de boom instabiel en daardoor gevaarlijk. We maken de kroon kleiner waarna de boom weer veilig is en kan uitgroeien. Vanaf nu korten we de boom elke drie tot vijf jaar in. 

Boom 12  en 15 (Van Dedemlaan Hasselt)

Dit groepje van 5 suikeresdoorns heeft diverse zwamaantastingen. Om dit groepje bomen toch veilig te kunnen behouden, snoeien we de eerste (12) en laatste boom (15) heel fors terug. De bomen kunnen dan nog uitlopen. De overige drie bomen worden gesnoeid, omdat sommige takken met de wind kunnen uitbreken. Hiermee is dit groepje bomen voor nu weer veilig. Wel gaan de zwamaantastingen door. De bomen worden elk jaar gecontroleerd. Op termijn gaat de gemeente nadenken over vervanging.