Ondernemers oordelen in dit coronajaar positiever over onder andere service, beleid en communicatie van hun lokale overheid. “Wat we zien, maar zeker ook van ondernemers in het land persoonlijk horen, is dat corona heeft gezorgd voor meer en intensiever contact met de lokale bestuurders en meer onderling begrip”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Veel gemeenten hebben zich extra ingespannen om door corona getroffen ondernemers te ondersteunen”. Burgemeester Bilder is blij met de waardering. “De corona-pandemie heeft veel narigheid veroorzaakt. Ik ben trots op de manier waarop onze ondernemers zich ook in die periode hebben ingezet voor de lokale economie en leefbaarheid. Als gemeente konden we niet meer dan ons best doen om daar zo goed mogelijk op te acteren. Mijn waardering gaat zeker ook uit naar onze ambtelijke organisatie die zich heel dienstbaar heeft opgesteld naar onze inwoners en ondernemers".

De 22 gemeenten in Regio Zwolle zetten in op een goed ondernemersklimaat 

Uit de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland komt naar voren of ondernemers dat in de praktijk ook zo voelen. Ruim 1600 Ondernemers in regio Zwolle vulden eind 2020 een digitale vragenlijst in, waarin thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen aan bod kwamen. Met deze verkiezing wil MKB-Nederland Regio Zwolle gemeenten op een positieve manier stimuleren om dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf te verbeteren en hierover met ondernemers in gesprek te gaan. Lisa Heethaar, bestuurslid regionale verbinding van MKB-Nederland Regio Zwolle: “Het is een fraaie prestatie van de gemeente Noordoostpolder dat zij wederom als beste regionale gemeente uit de landelijke verkiezing zijn gekomen. Daarnaast zijn wij als bestuur ook enorm trots op de gemeente Raalte. In 2016 waren de scores nog laag en kwamen ze niet voor in de top 100 en na vier jaar staan ze nu op de 13e plek op de landelijke ranglijst. Het is fantastisch hoe deze gemeente in samenspraak met de ondernemers inzet op het verbeteren van het lokale ondernemersklimaat. Een krachtig voorbeeld en positieve prikkel voor andere gemeenten. Daarnaast een groot compliment aan de gemeente Zwartewaterland. Zij scoren landelijk het beste op de coronadienstverlening. De komende periode gaan wij ons focussen op de gemeenteraadverkiezingen van 2022. De uitslag van de MKB-vriendelijke gemeente is voor ons een praatplaat om met gemeenten en lokale ondernemersverenigingen verder in gesprek te gaan over het lokale mkb-beleid en best-practices uit te wisselen.”
 

Over de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente 

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova onder bijna 20.000 ondernemers. De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief en met gericht mkb-beleid in te zetten voor lokale ondernemers.

De MKB-vriendelijkste gemeente is het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland is – voor de derde keer op rij – Rijssen-Holten.