De natuur in Overijssel heeft er in totaal meer dan 57.000 bomen bij gekregen. In de gemeente Zwartewaterland zijn dat er maar liefst 2199. Deze bomen zijn eerder dit jaar door inwoners van de gemeente Zwartewaterland aangevraagd en worden uitgedeeld tijdens de Boomdeeldag op zaterdag 19 november.

Wethouder Slingerland reikt de eerste boom uit

Zwartewaterland is één van de locaties op de eerste Boomdeeldag, zaterdag 19 november. Het project Natuur voor Elkaar (van de provincie Overijssel) gaf inwoners voor de zomer de kans om tegen een kleine vergoeding bomen en bosplantsoenplanten aan te vragen.

De provincie organiseert deze actie samen met Landschap Overijssel en 17 deelnemende gemeenten: Almelo, Borne, Deventer, Enschede, Zwartewaterland, Hellendoorn, Steenwijkerland, Wierden, Hardenberg, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Raalte, Olst-Wijhe en de regio Noord Oost Twente. Deze herfst en winter is het zover: het plantgoed wordt door de deelnemers opgehaald tijdens de Boomdeeldagen en op hun eigen grond geplant. 

Versterken van onze natuur

Gedeputeerde Ten Bolscher is enthousiast: “Met de Boomdeeldagen leveren we samen een enorme bijdrage aan het versterken van onze natuur en het landschap. Met de 57.849 bomen die we nu in totaal in de provincie uitdelen, komen we weer een stap dichterbij ons doel van 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel.”

Wethouder Maarten Slingerland van de gemeente Zwartewaterland is trots op de inwoners die hiermee hun erf betrekken bij het omliggende landschap en zo hun verantwoordelijkheid nemen. Slingerland: "Niet omdat wij dat vragen, maar omdat ze dat zelf belangrijk vinden. We hopen daarom dat deze actie ook anderen aanzet om zich in te zetten voor het beheer van het landschap in hun eigen omgeving. Samen zorgen we voor een landschap dat goed is voor mens, plant en dier."

Iedereen een boom

De provincie Overijssel is in 2019 gestart met het project ‘Iedereen een Boom’. In dit project is het doel om 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Samen met andere partijen organiseert de provincie diverse acties mét inwoners om bomen te planten. De Boomdeeldagen horen hier ook bij. Inwoners die een boom planten, kunnen deze aanmelden via www.iedereeneenboom.nl. Sinds de start van het project zijn er al 330.021 nieuwe bomen geplant.

Subsidies voor streekeigen landschapsbeheer

Sinds 2020 enthousiasmeren de provincie Overijssel en Landschap Overijssel groepen inwoners om hun leefomgeving te vergroenen door landschapselementen (zoals boomgaarden, knotwilgen en poelen) langjarig te beheren.

Gedeputeerde Ten Bolscher: “In de praktijk merken we dat het voor groepen inwoners vaak te veeleisend of te hoog gegrepen is om voor een periode van 20 tot 30 jaar een plan voor langjarig landschapsbeheer te maken. Daarom ondersteunen we deze groepen in het organiseren en uitvoeren van landschapsbeheer.” De provincie werkt binnen deze subsidie samen met Landschap Overijssel. Meer informatie over de mogelijke regelingen staat op www.landschapoverijssel.nl/streekeigenlandschapsbeheer(externe link).