Het college van Zwartewaterland verleent aan één vissersbedrijf schriftelijke toestemming voor het vissen met de zegen voor de periode van 1 juni 2022 t/m 31 mei 2023. Met deze toestemming mag gevist worden met de zegen in de binnenhaven Genemuiden (kadastraal bekend C2414), Buitenhaven Genemuiden (kadastraal bekend L286), Vluchthaven Genemuiden (kadastraal bekend L 271) en gedeelte industriehaven Oost III (kadastraal bekend K 1179).

Aanmelden uiterlijk 8 februari

Heeft uw bedrijf belangstelling voor deze toestemming dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. U kunt hiervoor gebruikmaken van het lotingsformulier zegenvisserij. Dit formulier kunt u vinden op www.zwartewaterland.nl/zegenvisserij. Uw aanmelding moet uiterlijk 8 februari 2022 bij ons binnen zijn. 

Loting bij meerdere gegadigden

Als er meerdere gegadigden zijn, wordt op basis van een loting bepaald aan wie de toestemming wordt verleend. Dit geldt alleen voor volledige aanvragen die uiterlijk op 8 februari 2022 ontvangen zijn. De loting vindt plaats op 1 maart 2022 om 11.00 uur en is openbaar. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het team Veiligheid via telefoonnummer 14 038 of kijk op de pagina

Zegenvisserij