In opdracht van de gemeente Zwartewaterland is Bouwhuis momenteel bezig met het graven van de watergang langs de Randweg in Genemuiden. Hiermee moet de waterberging in Genemuiden worden vergroot. Binnenkort wordt een tijdelijke omleidingsweg aangelegd. Deze bypass verbindt dan de Randweg met de Nieuwe weg.

Parallel aan de zuidkant van de Randweg komt een nieuwe watergang. Met deze watergang wordt straks het Varkensgat verbonden met de Bergingsvijver. Hierdoor komt in Genemuiden meer plek om het water op te vangen en af te voeren.

Om het water met elkaar te verbinden, worden drie duikers aangelegd. De werkzaamheden voor de duiker in de Krommesteeg zijn afgerond. De andere twee duikers komen onder de N759 en onder de Nijverheidsstraat. Vorige week zijn de werkzaamheden gestart in de Wetering en de watergang langs het zwembad.

Tijdelijke omleiding

Voor de aanleg van de duiker onder de N759 moeten twee gasleidingen worden verlegd. Deze leidingen liggen parallel aan Nieuwe Weg / N759. In opdracht van Enexis verlegt Siers de gasleidingen in de weken 22 tot en met 26. Dit gebeurt door middel van een gestuurde boring.

Als de gasleidingen zijn verlegd, begint Bouwhuis met de aanleg van de duiker. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden, wordt voor het verkeer een tijdelijke omleiding aangelegd tussen de Randweg en de Nieuwe weg. Dit is een tijdelijke asfaltweg die in twee richtingen is te gebruiken. Verkeer kan van 4 tot en met 28 juli gebruikmaken van deze bypass. Het is de bedoeling om het meeste werk af te ronden voor de bouwvak. De duiker in de Nijverheidstraat wordt aangelegd na de bouwvak. Dat gebeurt in 2 aansluitende fasen.